Fréttasafn

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

Jólakveðja

Þroskaþjálfafélag Íslands óskar félögum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Lesa meira

Niðurstöður atkvæðagreiðslu um breytingar og framlengingu kjarasamnings við Reykjavíkurborg.

Atkvæðagreiðslu um breytingar og framlengingu kjarasamnings ÞÍ við Reykjavíkurborg, sem undirritaður var þann 10. desember 2015 lauk nú á hádegi. Niðurstöður eru eftirfarandi: Þátttaka félagsmanna ÞÍ var 72%. Alls sögðu já 81,2%. Alls sögðu nei 13,6%. Auðu skiluðu5,2%. Því skoðast breytingar og framlenging kjarasamnings ÞÍ við Reykjavíkurborg samþykktur.
Lesa meira

Kynning á framlengingu á kjarasamningi við Reykjavíkurborg.

Skrifað var undir framlenginu á kjarasamning við Reykjavíkurborg 10. desember 2015, Upplýsingar hafa verið sendar félagsmönnum starfandi hjá Reykjavíkurborg. Samningurinn verður kynntur þriðjudaginn 15. desember klukkan 14:00 í húsnæði félagsins að Borgartúni 6, 3.hæð.
Lesa meira

Vistun barna á Kópavogshæli

Vistheimilanefnd óskar vinsamlegast eftir því að þeir sem vistaðir voru sem börn á Kópavogshæli, eða aðstandendur þeirra, og hafa áhuga á því að veita nefndinni viðtal og upplýsa hana um vistunina, hafi samband við nefndina fyrir 1. febrúar 2016 í síma 545 8461 eða á netfangið vistheimilanefnd@for.is Jafnframt óskar vistheimilanefnd vinsamlegast eftir því að þeir sem störfuðu á Kópavogshæli á umræddu tímabili, og búa yfir upplýsingum sem varpað geta ljósi á þau atriði sem nefndinni ber að kanna, hafi samband með sama hætti. Samkvæmt erindisbréfi forsætisráðherra frá 4. júlí 2012, á grundvelli laga nr. 26/2007, um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðar¬heimila fyrir börn (vistheimilanefnd), ber nefndinni að kanna hver hafi verið tildrög þess að börn voru vistuð á Kópavogshæli, hvernig opinberu eftirliti hafi verið háttað með starfsemi stofnunarinnar og hvort börn sem þar voru vistuð hafi sætt illri meðferð eða ofbeldi á meðan á dvöl þeirra stóð. Könnun vistheimilanefndar tekur til einstaklinga sem vistaðir voru á Kópavogshæli fyrir 18 ára aldur á árunum 1952-1993.
Lesa meira

Lokasamkomulag um fjárhagsramma þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk

Ríki og sveitarfélög undirrituðu í dag lokasamkomulag um fjárhagsramma þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk. Nánari upplýsingar um samkomulagið er hægt að nálgast á vef velferðarráðuneytisins. ps://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/35396 Lesa meira
Lesa meira

Skrifað undir kjarasamning við Reykjavíkurborg

Skrifað var undir nýjan kjarasamning við Reykjavíkurborg í dag 10. desember Gildistími samningsins er frá 1. september 2015 til 31. mars 2019
Lesa meira

Morgunverðarfundur ÞÍ

Þann 20. nóvember verður Arne Friðrik Karlsson, þroskaþjálfi, með fyrirlestur fyrir fag- og stéttarfélaga Þí. Þar verða kynntar grunnstoðir hugmyndafræðinnar um Þjónandi leiðsögn, uppruna hennar og sögu á Íslandi. Þjónandi leiðsögn byggir á einstaklingsmiðaðri nálgun þar sem samskipti á milli starfsfólks og notenda eru þungamiðjan. Mannleg gildi, vinátta, umhyggja, tengsl og hvatning eru grundvallaratriði í öllum samskiptum. Lögð er áhersla á að nálgast einstaklinginn með alúð, vináttu og umhyggju og hvetja hann til að setja sér markmið og veita aðstoð við að ná þeim.
Lesa meira

Niðurstaða Félagsdóms ljós

Þroskaþjálfafélag Íslands stefndi Reykjavíkurborg fyrir Félagsdóm til að fá viðurkennt að skrá yfir þau störf hjá Reykjavíkurborg sem eru undanþegin verkfallsheimild og birt var í B-deild stjórnartíðinda með auglýsingu nr. 80, þann 30. janúar 2015, taki ekki til félagsmanna stefnanda sem starfa á Áfangastaðnum Hátúni, Sambýlinu Bröndukvísl, Sambýlinu Hólmasundi, Sambýlinu Sólheimum og Sambýlinu Vesturbrún.
Lesa meira

Ríkið sýknað af kröfu Ljósmæðrafélags Íslands

Félagsdómur sýknaði íslenska ríkið í máli sem Ljósmæðrafélag Íslands höfðaði vegna vangoldinna launa ljósmóður vegna vinnu í verkfalli. Tveir dómarar skiluðu séráliti þar sem fallist var á kröfu félagsins.
Lesa meira

Pistill formanns í tilefni alþjóðadags þroskaþjálfa

Alþjóðlegur dagur þroskaþjálfa er að kveldi kominn, frábær dagur! Það hefur verið einstök upplifun að fylgjast með öflugum þroskaþjálfum setja merki félagsins á forsíðumynd sína hér á FB, segja frá störfum sínum, setja inn myndir, myndbönd segja hversu stoltir þeir eru með störfin sín og að hvaða baráttumálum þeir eru að vinna að í dag. Ég er gríðarlega stolt af þroskaþjálfum og er stolt að fá að starfa sem formaður Þroskaþjálfafélags Íslands. Áfram þroskaþjálfar!Áfram þroskaþjálfar ‪#‎thefinestjobintheworld‬ ‪#‎socialeducator‬ ‪#‎þroskaþjálfi‬ ‪#‎thefinestjobintheworld‬ ‪#‎socialeducator‬ ‪#‎þroskaþjálfi‬
Lesa meira