Atvinnuauglýsingar

Deildarstjóri frítímastarfs fatlaðra barna og unglinga í frístundamiðstöðinni Kringlunni

Helsta starfsvið deildarstjóra frístímastarfs fatlaðra barna og unglinga er umsjón með sértæku frístundastarfi á vegum frístundamiðstöðvarinnar fyrir börn og unglinga sem stunda nám við Klettaskóla á aldrinum 6-16 ára. Markmið starfsins er að skipuleggja og móta sértækt frítímastarf fyrir fötluð börn og unglinga þar sem höfð eru að leiðarljósi uppeldis- og forvarnarmarkmið. Tilgangur starfsins er að stuðla að auknum félagsþroska barna með áherslu á aukið sjálfstæði, ábyrgð og virkni þeirra ásamt mikilvægi heilbrigðs lífsstíls. Deildarstjóri er hluti af stjórnendateymi frístundamiðstöðvarinnar og skrifstofu frístundamála og tekur þátt í stefnumótun starfseminnar og mótun starfsmannastefnu.
Lesa meira

Yfirþroskaþjálfi óskast á skammtímavistun

Garðabær óskar eftir að ráða þroskaþjálfa í starf yfirþroskaþjálfa á skammtímavistunina við Móaflöt 24 í Garðabæ Starfshlutfall samkomulag og um er að ræða vaktarvinnu.
Lesa meira

Yfirþroskaþjálfi - deildarstjóri

Yfirþroskaþjálfi - deildarstjóri Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir að ráða yfirþroskaþjálfa eða deildarstjóra til starfa á Sæbraut sem er íbúðakjarni fyrir fatlað fólk á aldrinum 25 til 40 ára Starfshlutfall fullt starf eða eftir samkomulagi og er vaktavinna hluti af vinnuskipulagi.
Lesa meira

Óskað er eftir þroskaþjálfa í 80-90% starf á Byggðarenda.

Velferðarsvið Óskað er eftir þroskaþjálfa í 80-90% starf á Byggðarenda. Á Byggðarenda er lögð áhersla á jákvæð og uppbyggileg samskipti þar sem mikið er lagt upp úr skapandi og góðu vinnuumhverfi. Unnið er eftir aðferðum þjónandi leiðsagnar og hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Þjónustan er einstaklingsmiðuð með áherslu á valdeflingu. Mikið umbótastarf hefur átt sér stað í starfsemi Byggðarenda og markmiðið er að veita framúrskarandi þjónustu við íbúa. Um vaktavinnu er að ræða þar sem ýmist er unnið á dag-, kvöld- og helgarvöktum.
Lesa meira