Atvinnuauglýsingar

Þroskaþjálfa vantar í starf með fötluðu fólki á Hæfingarstöðina að Bæjarhrauni.

Þroskaþjálfa vantar í starf með fötluðu fólki á Hæfingarstöðina að Bæjarhrauni. Þar fer fram þjónusta við fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Lögð er áhersla á skipulagða vinnu í grunn- og skynörvun annarsvegar og hins vegar þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta, ávallt með áherslu á notkun nýjustu tölvutækni. Í boði er framtíðarstarf í 100% dagvinnu. Um er að ræða spennandi-, lærdómsríkt- og framsækið starf með fjölbreyttum verkefnum. Lögð er áhersla á góða aðlögun í starfið. Helstu verkefni og ábyrgð: · Taka þátt í starfi með þjónustunotendum með áherslu á að auka færni í óhefðbundnum tjáskiptum. · Stuðla að virkni, velferð og vellíðan þjónustunotenda. · Fylgja eftir einstaklingsmiðuðum þjálfunaráætlunum og starfsáætlun. Menntunar- og hæfniskröfur: · Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi (leyfisbréf fylgi umsókn) · Sérþekking og/eða reynsla í vinnu með einhverfum einstaklingum er æskileg. · Áhugi á málefnum fatlaðs fólk. · Samstarf- og skipulagshæfileikar. · Samviskusemi, þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum. · Jákvætt viðmót og rík þjónustulund. Nánari upplýsingar um starfið veitir Halla Harpa Stefánsdóttir forstöðuþroskaþjálfi virka daga í síma 565-0446, milli kl. 08.00-16.00. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands. Umsóknarfrestur er til og með 10.ágúst 2020. Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá. Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.
Lesa meira