Atvinnuauglýsingar

 

Heimilið Blikaás óskar eftir þroskaþjálfa í framtíðarstarf
Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf þroskaþjálfa á heimili fatlaðs fólks. Áhersla er lögð á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á persónurými og rétt til upplýstrar sjálfsákvörðunar.

Í boði er:
• Starfshlutfall, samkomulagsatriði
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Fjölbreytt verkefni

Helstu verkefni:
• Skipulagning, samhæfing, áætlanagerð, skýrslugerð, upplýsingamiðlun, ráðgjöf og
fræðsla í samvinnu og samráði við forstöðumann og aðra fagaðila
• Persónulegur stuðningur við íbúa heimilisins
• Samskipti og samstarf við tengdar stofnanir og aðstandendur

Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi.
• Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar.
• Þjónustulund og jákvætt viðmót.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi, sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
• Geta til að bregðast við breyttum aðstæðum.
• Leitast við að auka lífsgæði og sjálfstæði fatlaðs fólks og stuðla að valdeflingu þeirra.
• Skapa öfluga liðsheild sem stuðlar að samræmdum einstaklingsmiðuðum vinnubrögðum
• Hreint sakavottorð.

Upplýsingar um starfið veitir:
• Ellen Jónsdóttir, forstöðumaður í síma: 555-6554, netfang: ellen@hafnarfjordur.is

Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2017
• Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
• Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar og óskað eftir að ferilskrá fylgi.
• Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
• Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði

 


 

 Laus staða þroskaþjálfa á Sólheimum í Grímsnesi.

Okkur vantar þroskaþjálfa í fullt starf.
Um er að ræða vinnu alla virka daga.
Umsóknir sendist á adalbjorg@solheimar.is