Yfirlit frétta

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari - Hraunborg

Hraunborg Hraunbergi 10, 111 Reykjavík Þroskaþjálfi, leikskólasérkennari eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við sérkennslu og stuðning í leikskólanum Hraunborg. Hraunborg er þriggja deilda leikskóli í Hraunbergi 10 í Reykjavík. Í leikskólanum er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi, málörvun, stærðfræði, hreyfingu, vettvangsferðir, samskipti og sköpun. Starfað er í anda heiltækrar skólastefnu með fjölbreyttum starfsháttum og viðfangsefnum til að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga. Einkunnarorð Hraunborgar og leiðarljós í starfi eru: Leikur, læsi og lífsgleði. Starfið er laust nú þegar, eða eftir samkomulagi. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
Lesa meira

Laust starf yfirþroskaþjálfa í búsetuþjónustu hjá Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs

Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs óskar eftir að ráða yfirþroskaþjálfa í 100 % starf með vinnutíma frá 08.00-16.00. Starfið er laust frá 1. apríl n.k. eða eftir nánari samkomulagi. Til greina kemur að ráða einstakling með aðra menntun s.s. iðjuþjálfa, félagsráðgjafa, kennara.
Lesa meira

Forstöðumaður stuðnings- og öldrunarþjónustu óskast á fjölskyldusvið Garðabæjar

Fjölskyldusvið Garðabæjar auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns stuðnings og öldrunarþjónustu. Um er að ræða 100% starfshlutfall.
Lesa meira

Þroskaþjálfi - Hæfingarstöðin að Bæjarhrauni

Þar fer fram skipulögð vinna í grunn- og skynörvun annarsvegar og hinsvegar þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta ásamt almennri þjónustu við fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
Lesa meira

Þroskaþjálfi - Geitungarnir

Geitungarnir óskar eftir þroskaþjálfa í spennandi framtíðarstarf Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf þroskaþjálfa í Geitungunum. Geitungarnir eru nýsköpunar og atvinnuþjálfun fyrir fatlað fólk. Markmið starfsins er að skapa fötluðu fólki aðstæður til að vinna að nýsköpun og nýjum verkefnum. Auka valdeflingu með nýjum leiðum í virkni og atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Leitað er að þroskaþjálfa sem er tilbúinn til að taka þátt í áframhaldandi þróun þessa verkefnis.
Lesa meira

Þroskaþjálfa vantar í störf með fötluðu fólki á Hæfingarstöðina að Bæjarhrauni

Þar fer fram skipulögð vinna í grunn- og skynörvun annarsvegar og hinsvegar þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta ásamt almennri þjónustu við fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
Lesa meira

Þroskaþjálfi - Steinahlíð

Heimilið Steinahlíð óskar eftir þroskaþjálfa til framtíðarstarfa Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf þroskaþjálfa á heimili fatlaðs fólks. Áhersla er lögð á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á persónurými og rétt til upplýstrar sjálfsákvörðunar.
Lesa meira

Deildarstjóri á heimili fatlaðs fólks, staðsett í Breiðholti.

Þjónustumiðstöð Breiðholts óskar eftir því að ráða deildarstjóra á heimili fatlaðs fólks í Breiðholti. Um er að ræða 100 % stöðu í vaktavinnu. Helstu verkefni og ábyrgð Fagleg ábyrgð á þjónustu til íbúa og hefur yfirsýn um stuðningsþarfir þeirra. Samstarf við íbúa, aðstandendur og aðra þjónustuaðila. Gerir einstaklingsáætlanir í samráði við íbúa og forstöðumann. Styður íbúa og aðstoðar við athafnir daglegs lífs, heimilishald og dagleg störf. Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og starfsmanna. Vinna að valdeflingu íbúa í samræmi við Sáttmála sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
Lesa meira

Skrifstofa félagsins lokuð vegna starfsdaga.

Skrifstofa ÞÍ verður lokuð dagana 24. - 25. janúar vegna starfsdaga sem haldnir verða í Hveragerði.
Lesa meira

Ráðgjafi í snemmtækri íhlutun - Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

Þroskaþjálfi óskast til starfa á yngri barna svið á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Starfssvið • Þroskaþjálfun smábarna með þroskafrávik. • Ráðgjöf og eftirfylgd til fjölskyldna og fagfólks vegna ungra barna með þroskafrávik. • Vinna í þverfaglegu teymi. • Þátttaka í fræðslu og rannsóknarstarfi.
Lesa meira