Heimilið að Smárahvammi óskar eftir þroskaþjálfa í framtíðarstarf

Leitað er að metnaðarfullu og áhugasömu fólki í starf þroskaþjálfa á heimilið að Smárahvammi.  Áhersla er lögð á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á virðingu- og virk samskipti við íbúa og valdeflandi vinnubrögð í fyrirrúmi.

Í boði er:

 • Starfshlutfall samkvæmt samkomulagi
 • Spennandi og lærdómsríkt starf
 • Vaktavinna
 • Fjölbreytt og skemmtileg verkefni

Helstu verkefni:

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Heldur utan um faglegt starf í samráði við forstöðumann.
  • Skipulagningu, samhæfingu, áætlanagerð, skýrslugerð, upplýsingamiðlun og ráðgjöf
  • Samskipti og samstarf við aðstandendur, fagaðila og tengdar stofnanir
  • Fræðir nýtt starfsfólk og leiðbeinir í samvinnu og samráði við forstöðumann

Hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af starfi með fötluðu fólki
 • Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar.
 • Þjónustulund og jákvætt viðmót.
 • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Sjálfstæði og ábyrgð í starfi, framtakssemi.
 • Geta til að bregðast við breyttum aðstæðum.
 • Leitast við að auka lífsgæði og sjálfstæði fatlaðs fólks og stuðla að valdeflingu þeirra.
 • Skapa öfluga liðsheild sem stuðlar að samræmdum einstaklingsmiðuðum vinnubrögðum
 • Góð Íslenskukunnátta nauðsynleg
 • Hreint sakavottorð.

Upplýsingar um starfið veitir:

 Umsóknarfrestur er til 8. júlí 2018

 • Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
 • Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar og óskað eftir að ferilskrá fylgi.
 • Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
 • Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði