Forstöðumaður Spennandi og fjölbreytt starf við Vinnu og virkni

Ás styrktarfélag óskar eftir forstöðumanni í 100% starf í vinnu og virkni og dagþjónustu í Stjörnugróf 7-9. Um er að ræða starfsstað með vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið fólk með fötlun og dagþjónustu fyrir ung börn. Vinnutími er frá 08.00-16.00 virka daga.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Skipulag á faglegu innra starfi og þjónustu á starfsstöðvum félagsins í Stjörnugróf
 • Samstarf við notendur þjónustu, aðstandendur og aðra samstarfsaðila
 • Situr í stjórnendateymi vinnu og virkni sem mótar og hefur yfirsýn yfir innra starf. Teymið sér um samhæfingu og útfærslu fjölbreyttra verkefna sem þar eru í boði og tekur þátt í stefnumörkun til framtíðar.
 • Starfsmannahald og ráðningar
 • Fjárhagsleg ábyrgð og stjórnun á daglegum rekstri
 • Vinnur eftir gæðaviðmiðum og lýsingum úr þjónustusamningum

Hæfnikröfur:

 • B.A. próf í í þroskaþjálfafræðum og starfsleyfi frá Embætti landlæknis
 • Þekkingar á sviði þjónustu við fatlað fólk og ríkjandi hugmyndfræði
 • Að minnsta kosti 9 ára starfsreynsla í sambærilegu starfi
 • Reynsla af starfsmannahaldi og stjórnun er nauðsynleg
 • Þarf að geta unnið undir álagi og eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar
 • Góð samskipta- og samstarfsfærni og sjálfstæð vinnubrögð
 • Tölvufærni í Word, Excel og Power point ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu

Umsækjandi þarf að taka virkan þátt í innra starfi félagsins og hafa stefnu þess og góða starfshætti að leiðarljósi.

Við hvetjum áhugasama karla jafnt sem konur að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir í síma 414-0500 á virkum dögum.

Atvinnumsókn ásamt ferilskrá sendist á erna@styrktarfelag.is

Upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is


Staðan er laus frá 15.ágúst 2020.

Umsóknafrestur er til 8. maí 2020.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss styrktarfélags