Deildarstjóri óskast til starfa á heimilum fatlaðs fólks í Reykjanesbæ

 

Deildarstjóri óskast til starfa á heimilum fatlaðs fólks í Reykjanesbæ

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf á heimilum fatlaðs fólks. Áhersla er lögð á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á persónurými og rétt til upplýstrar sjálfsákvörðunar. Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Ábyrgðarsvið:

·        Stjórnun og umsjón verkefna.

·         Faglegt starf og þjónusta við íbúa.

·         Ráðgjöf til starfsmanna undir handleiðslu forstöðumanns.

·         Samskipti við íbúa, aðstandendur og samstarfsaðila.

 Hæfniskröfur:

·        Þroskaþjálfun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi

·         Reynsla af starfi með fólki sem hefur fjölþættar þjónustu þarfir

·         Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar

·         Þekking á málefnum fatlaðs fólks nauðsynleg

·         Góð samskiptafærni og samstarfshæfileikar

·         Góðir skipulagshæfileikar og sveigjanleiki í starfi

·         Jákvæðni, framtakssemi og sjálfstæð vinnubrögð

·         Almenn góð tölvukunnátta

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Reykjanesbæjar undir laus störf. Með umsókn skal skila upplýsingum um nám og starfsferil.

 

 

Upplýsingar gefur Erna María Jensdóttir, forstöðumaður (netfang: erna.m.jensdottir@reykjanesbaer.is, sími:420-3260)

Umsóknarfrestur til: 12. nóvember 2018