Forstöðumaður óskast í starf á heimili fatlaðs fólks í Steinahlíð

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf forstöðumanns á heimili fatlaðs fólks í Steinahlíð í Hafnarfirði. Um er að ræða 100% starf. Áhersla er lögð á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á valdeflingu og sjálfstætt líf. Unnið er eftir hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar.

 Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Faglegt starf og þjónusta við íbúa
 • Daglegur rekstur heimilisins, stjórnun og starfsmannamál
 • Fjármál og eftirliti með þeim.
 • Innkaup fyrir heimilið
 • Gerð áætlana fyrir heimilið s.s. rekstrar- og fjárhagsáætlunar
 • Einkafjármunir íbúa og heimilssjóður, samkæmt umboði
 • Meðferð gagna og upplýsinga
 • Að þjónusta og starfsemi sé í samræmi við lög, reglugerðir, samning sameinuðu þjóðanna,stefnur og samþykkta verkferla

 Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af starfi með fötluðu fólki, a.m.k. 5 ára starfsreynsla æskileg
 • Master eða viðamikil reynsla af stjórnun
 • Leiðtogafærni og geta til að aðlagast breyttum aðstæðum
 • Mjög góð samskiptahæfni, samstarfshæfni og þjónustulund
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er kostur
 • Góð tölvukunnátta
 • Þekking á lögum sem snúa að málaflokknum

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánari upplýsingar um starfið eru veittar af Hrönn Hilmarsdóttur, hronnhilmars@hafnarfjordur.is

Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar undir laus störf. Með umsókn skal skila upplýsingum um nám og starfsferil.

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2020.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins