Yfirþroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk - Steinahlíð

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan yfirþroskaþjálfa tímabundið í eitt og hálft ár á heimili fyrir fatlað fólk sem staðsett er í Steinahlíð. Um er að ræða starf sem unnið er í vaktavinnu. Við óskum eftir einstaklingi sem hefur drífandi áhuga og vill hafa gaman í vinnunni og er öðrum starfsmönnum fyrirmynd. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar með áherslu á réttindi fatlaðs fólks.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Ber ábyrgð á skipulagningu, samhæfingu, áætlanagerð, skýrslugerð, upplýsingamiðlun, ráðgjöf og fræðslu
 • Veitir starfsmönnum fræðslu og handleiðslu
 • Framfylgir hlutverki og markmiðum starfsstöðvar
 • Veitir fötluðu fólki stuðning og ráðgjöf við athafnir daglegs lífs
 • Tekur virkan þátt í þróunarvinnu
 • Umsjón með bókhaldi
 • Er staðgengill forstöðumanns í hans fjarveru
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni     

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða BA/BS gráða á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda
 • Þekking og reynsla af starfi með fötluðum
 • Stjórnunarreynsla æskileg
 • Reynsla og þekking af teymisvinnu æskileg
 • Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Faglegur metnaður í starfi og áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Líkamleg geta til þess að sinna krefjandi verkefnum á vinnustað
 • Íslenskukunnátta skilyrði

Skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Inigbjörg Ólafsdóttir í síma: 585-5344 netfang: ingibjorgo@hafnarfjordur.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og BHM.

Umsóknarfrestur er til og með 11.03.2024

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins