Um Þroskaþjálfafélag Íslands

Um Þroskaþjálfafélag Íslands

ÞÍ er fag- og stéttarfélag þroskaþjálfa. Félagið er sjálfstætt félag með aðild að BHM. Ríflega 700 þroskaþjálfar eiga stéttarfélagsaðild að félaginu, en auk þess eru um 11 þroskaþjálfar með fagaðild. Fagaðild þýðir að viðkomandi þroskaþjálfi starfar ef einhverjum ástæðum ekki sem þroskaþjálfi (t.d.annar starfsvettvangur, komnir á eftirlaun o.s.frv. Aukaaðild að ÞÍ geta þroskaþjálfanemar haft.

Þroskaþjálfun er lögverndað starf og starfar stéttin eftir lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 (samþykkt á Alþingi 2. maí 2012 og tóku gildi 1. janúar 2013) og reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi nr. 1120/2012 (undirrituð af velferðarráðherra 11. desember 2012  og tóku gildi 1. janúar 2013)

Þroskaþjálfi skal þekkja lög og reglugerðir sem gilda um heilbrigðisstarfsmenn, málefni fatlaðs fólks, heilbrigðisþjónustu svo og önnur lög og stjórnvaldsfyrirmæli eftir því sem við á.  Hann ber ábyrgð á þeirri upplýsingagjöf, fræðslu, aðstoð og ráðgjöf sem hann veitir. Enn fremur felst starf hans í að efla lífsgæði fatlaðs fólks og auka þátttöku þess í samfélaginu. Sjá nánar í reglugerðinni