Viltu koma að vinna í góðum hópi fagfólks í Ægisborg. Við leggjum upp með fagmennsku og notalegan starfsanda.

Þroskaþjálfi óskast til starfa í leikskólanum Ægisborg í Vesturbæ Reykjavíkur. Ægisborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á að skapa hlýlegt lærdómssamfélag barna og fullorðinna. Helstu áherslur starfsins hnitast í kringum leik, læsi, hreyfingu og lýðræði og eru kjörorð leikskólans virðing og gleði. Námskrá Ægisborgar og einhverjar viðbótarupplýsingar má nálgast á netinu. https://reykjavik.is/aegisborg

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Að veita barni með sérþarfir stuðning og leiðsögn.
  • Að sinna sérkennslu og atferlisþjálfun.
  • Samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
  • Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
  • Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu og öðrum störfum innan leikskólans sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur

  • Þroskaþjálfamenntun, leikskólasérkennaramenntun, B.S í sálfræði eða önnur sambærileg menntun. Reynsla af sérkennslu æskileg.
  • Reynsla af atferlisþjálfun æskileg.
  • Lipurð í samskiptum og sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
  • Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Starfshlutfall 100% eða eftir samkomulagi.
Umsóknarfrestur 24.10.2023
Ráðningarform Tímabundin ráðning

Við bjóðum upp á 36 stunda vinnuviku, sundkort og menningarkort.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Auður Ævarsdóttir í síma 6945054 og tölvupósti audur.aevarsdottir@rvkskolar.is