Þroskaþjálfi, sérkennari eð akennari í sérdeild fyrir einhverfanemendur í Foldaskóla

 Foldaskóli auglýsir eftir þroskaþjálfa, sérkennara eða kennara í sérdeild fyrir einhverfa nemendur. Um er að ræða 100% starf.  

 

Foldaskóli er heildstæður grunnskóli þar sem lögð er áhersla á jákvæðan skólabrag og fjölbreytta kennsluhætti. 

 

Nemendur við skólann eru um 500 en ásamt því að vera hverfisskóli nemenda í 1.-10. bekk í Foldahverfi er hann safnskóli á unglingastigi fyrir Hamra- og Húsahverfi. Við skólann er starfrækt sérdeild fyrir einhverfa.

 

Leiðsagnarnám og skapandi lærdómssamfélag einkenna skólann ásamt sterkri umhverfisvitund og heilsueflingu en skólinn tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli og hefur verið Grænfánaskóli um árabil.

 

Umsókn fylgi ferilskrá, menntunargögn og annað er málið varðar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 •  
 • - Annast kennslu og þjálfun nemenda
 •  
 • - Stuðla að velferð nemenda og veita þeim aðgang að fjölbreyttu námi þar sem unnið er út frá styrkleikum hvers og eins.
 •  
 • -Aðlaga nám og námsumhverfi fyrir nemendur með þroskafrávik.
 •  
 • -Þekking og reynsla af skipulögðum vinnubrögðum (TEACCH líkaninu).
 •  
 • -Halda utan um gerð einstaklingsáætlana.
 •  
 • -Halda utan um mál einstaka nemenda og sitja í þverfaglegu teymi.
 •  
 • -Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og öðru samstarfsfólki.

Hæfniskröfur

 • Leyfi til að nota starfsheitið þroskaþjálfi/sérkennari/kennari.
 •  
 • Farsæl reynsla af vinnu með einstaklingum með fjölþættan vanda.
 •  
 • Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
 •  
 • Góð samskiptafærni og sveigjanleiki í starfi.
 •  
 • Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 •  
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

 

Starfshlutfall – 100%

Umsóknarfrestur – 27. maí 2023

 

Ráðningarform - Ótímabundin ráðning

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristrún Guðjónsdóttir í síma 411 7220 eða í tölvupósti kristrun.gudjonsdottir@rvkskolar.is

 

Bestu kveðjur 

Friðþór Ingason