Þroskaþjálfi eða iðjuþjálfi óskast í Naustaskóla á Akureyri

Þroskaþjálfi eða iðjuþjálfi óskast í Naustaskóla á Akureyri

Laus er til umsóknar staða þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa við Naustaskóla. Um er að ræða ótímabundið starf í 80 - 100% stöðuhlutfalli. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2023.

Í Naustaskóla er lögð áhersla á teymiskennslu, námsaðlögun og faglegt samstarf.

Helstu verkefni eru:

 • Að starfa í teymi með kennurum og stuðningsfulltrúum.
 • Að starfa við þjálfun og gerð einstaklingsáætlana
 • Að starfa við ráðgjöf til samstarfsfólks og foreldra
 • Að skipuleggja námsumhverfi nemenda          

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf og starfsréttindi sem þroskaþjálfi eða iðjuþjálfi.
 • Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu á að setja upp sjónrænt skipulag.
 • Æskilegt að viðkomandi hafi áhuga á teymiskennslu og samvinnu.
 • Áhugi á skólastarfi og vinnu með börnum og unglingum
 • Reynsla af vinnu með börnum og unglingum er kostur
 • Áhugi á þróunarstarfi og vera reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi
 • Leitað er að einstaklingi sem hefur metnað í starf.
 • Frumkvæði og samstarfsvilji
 • Sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum
 • Góð skipulagsfærni
 • Reglusemi og samviskusemi
 • Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, starfsreynslu og þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi þroskaþjálfa í grunnskóla.

Tekið verður tillit til Mannréttindastefnu Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfið. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og þroskaþjálfafélags Íslands og/eða Iðjuþjálfafélags Íslands.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir launadeild Akureyrarbæjar: launadeild@akureyri.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bryndís Björnsdóttir, skólastjóri í síma 4604101 eða í 8653700 og á netfangið dis@akmennt.is

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans www.naustaskoli.is

Sótt er um starfið á slóðinni: https://jobs.50skills.com/akureyri/is/20800

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2023.