Sérfræðingur í Velferðarþjónustu

Við leitum að áhugasömum og jákvæðum einstaklingi til að taka þátt í mikilvægum velferðarþjónustuverkefnum hjá barnateymi Árborgar. Í sveitarfélaginu, þar sem búa rúmlega 11 þúsund manns, er lögð áhersla á þverfaglegt samstarf og framsækið starf í velferðar-, frístunda- og skólaþjónustu. Fjölskyldusvið sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa Árborgar með snemmtækan stuðning og farsæld barna að leiðarljósi

Sérfræðingur í barnateymi Árborgar fer með ráðgjöf og málstjórn í málefnum barna og þá sérstaklega barna með skilgreindar fötlunargreiningar.

Málaflokkar sem heyra undir barnateymi eru félagsleg ráðgjöf, ráðgjöf til foreldra barna með fjölþættan vanda, foreldrar fatlaðra barna og unglinga- og ungmennaráðgjöf. Þverfagleg teymisvinna fagfólks á fjölskyldusviði er mikil sem og stefnumótunarvinna, innleiðing rafrænna lausna og þróun verkferla.

 
Helstu verkefni og ábyrgð
 • Umsjón og skipulag þjónustu við börn með langvarandi stuðningsþarfir
 • Málstjórn og ráðgjöf í málum barna með skilgreinda fötlun
 • Málstjórn og ráðgjöf í málum fjölskyldna í sveitarfélaginu
 • Þátttaka í farsæld barna og mótun úrræða
 • Samstarf við aðrar deildir og stofnanir 

 Menntunar- og hæfniskröfur

 • Starfsréttindi sem þroskaþjálfi eða félagsráðgjafi
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi kostur
 • Þekking og reynsla af vinnu með fólki með fötlun
 • Reynsla og þekking á meginverkefnum velferðarþjónustu 
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í starfi
 • Hæfni í þverfaglegri teymisvinnu 
 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Elín Leifsdóttir teymisstjóri í velferðarþjónustu, sigridurelin@arborg.is sími 480-1900. 

Um er að ræða fullt starf og kostur ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Vakin er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.   

Með umsóknum skjal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, kynningarbréf, rökstuðningur fyrir hæfni í starfið og framtíðarsýn umsækjanda varðandi þróun velferðarþjónustu hjá sveitarfélögum.