Ráðgjafarþroskaþjálfi í velferðarþjónustu

Við erum að leita eftir áhugasömum og jákvæðum einstakling til að taka þátt í mikilvægum velferðarþjónustuverkefnum hjá barnateymi Árborgar. Í sveitarfélaginu, þar sem búa rúmlega 11 þúsund manns, er lögð áhersla á þverfaglegt samstarf og framsækið starf í velferðar-, frístunda- og skólaþjónustu. Fjölskyldusvið sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa Árborgar með snemmtækan stuðning og farsæld barna að leiðarljósi

Málstjóri í barnateymi Árborgar fer með ráðgjöf og málstjórn í málefnum barna og þá sérstaklega barna með skilgreindar fötlunargreiningar.

Málaflokkar sem heyra undir barnateymi eru félagsleg ráðgjöf, ráðgjöf til foreldra barna með fjölþættan vanda, foreldrar fatlaðra barna, unglinga- og ungmennaráðgjöf. Þverfagleg teymisvinna fagfólks á fjölskyldusviði er mikil sem og stefnumótunarvinna, innleiðing rafrænna lausna og þróun verkferla.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Umsjón og skipulag þjónustu við börn með langvarandi stuðningsþarfir
 • Málstjórn og ráðgjöf í málum barna með skilgreinda fötlun
 • Málstjórn og ráðgjöf í málum fjölskyldna í sveitarfélaginu
 • Þátttaka í innleiðingu laga um farsæld barna og þróun úrræða
 • Samstarf við aðrar deildir og stofnanir
 
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Starfsréttindi sem þroskaþjálfi eða félagsráðgjafi
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi kostur
 • Þekking og reynsla af vinnu með fólki með fötlun
 • Reynsla og þekking á meginverkefnum félagsþjónustu kostur
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í starfi
 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
 • Hæfni í þverfaglegri teymisvinnu
 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigþrúður Birta Jónsdóttir , deildarstjóri velferðarþjónustu, sigthrudur.birta@arborg.is, sími 480-1900. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Vakin er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.  

Með umsóknum fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, kynningarbréf, rökstuðningur fyrir hæfni í starfið og framtíðarsýn umsækjanda varðandi þróun velferðarþjónustu hjá sveitarfélögum.