Yfirþroskaþjálfi í tímabundið starf

Deildarstjóri í tímabundið starf  á heimili fatlaðs fólks í Áslandi Hafnarfirði.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða  í starf yfirþroskaþjálfa/deildarstjóra tímabundið til eins árs frá 1. desember 2019.  Um að ræða 90-100 % starfshlutfall, sem er unnin í dagvinnu en einnig einstaka kvöld og helgarvinna. Fjölbreytt verkefni. Góður starfsmannahópur. Spennandi og lærdómsríkt starf. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Skipuleggja starfið, gera áætlanir og veita fræðslu og ráðgjöf í samvinnu og í samráði við forstöðumann
 • Sinna faglegu starfi í samstarfi og samráði við þjónustunotendur og forstöðumann
 • Veita íbúum heimilisins persónulegan stuðning
 • Samskipti og samstarf við tengdar stofnanir og aðstandendur
 • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd

Menntun og hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi, eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Samstarfs- og samskiptahæfni
 • Áhugi og þekking á málefnum fatlaðs fólks
 • Reynsla og þekking á starfi í búsetu fatlaðs fólks
 • Almenn góð tölvukunnátta
 • Almenn bókhaldskunnátta
 • Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Skilyrði er að hafa náð 20 ára aldri og hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar veitir Ellen Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi í síma 6645728.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.