Þroskaþjálfi- Rjóður

Þroskaþjálfi óskast til starfa í Rjóðri. Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra starfsmanna á fjölskylduvænum vinnustað með frábæru samstarfsfólki.

Rjóður er deild innan Landspítala þar er veitt sérhæfð hjúkrun og endurhæfing fyrir börn að 18 ára aldri sem eiga við alvarleg langvinn veikindi og fatlanir að stríða. Rjóður er bæði sólarhringsdeild og dagdeild og þar starfa um 30 manns í þverfaglegu teymi. Deildin lokar yfir jól og áramót, páska og í 4 vikur yfir sumartímann. Gott tækifæri er til að þróa með sér faglega þekkingu og hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum. Starfshlutfall er 70%, unnið er í vaktavinnu og er ráðið í starfið frá 1. október 2022 eða eftir nánara samkomulagi. 

  • Þjálfun langveikra barna sem koma í hvíldarinnlagnir og endurhæfingu
  • Samstarf við Barnaspítala Hringsins
  • Skipuleggur og forgangsraðar störfum sínum í samráði við vakstjóra
  • Íslenskt þroskaþjálfaleyfi
  • Áhugi og hæfni til að starfa í teymi 
  • Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi 
  • Góð hæfni í mannlegum samskiptum  
  • Reynsla í umönnun barna er æskileg  
  • Hreint sakavottorð 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Þroskaþjálfafélag Íslands hafa gert.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Landspítala við ráðningar á spítalanum.  

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.  
Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum. Öllum umsóknum verður svarað.  

Umsækjendur skulu framvísa nýju sakavottorði áður en til ráðningar getur komið, sbr. meginreglur laga um barnavernd sem m.a. koma fram í 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2002.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. 

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. 

Starfsmerkingar: Heilbrigðisþjónusta, sjúkraliði, aðhlynning, hjúkrun

STARFSHLUTFALL 70%
UMSÓKNARFRESTUR TIL OG MEР30.08.2022

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Henný Hraunfjörð, hennyh@landspitali.is, 8248749
Rjóður
Kópavogsbraut 5-7
200 Kópavogur
 

Loka