Þroskaþjálfi í Fjölgreinadeild Hraunvallaskóla

Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er kennsla miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur sinn. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta - samvinna - ábyrgð.

 

Umsækjandi þarf að hafa jákvæða afstöðu til nemenda með fjölþættan vanda og tiltrú á getu hvers eins til breytinga og þróunar þar sem leitast er við að byggja á styrk hvers og eins. Einnig þarf viðkomandi hafa góða leiðtogahæfileika, víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Fjölbreytt nálgun í þjálfun og umsjón með nemendum í samvinnu við kennara, stoðþjónustu og foreldra
 • Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við skólaþjónustu
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Taka  þátt í stefnumótunarvinnu
 •  

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið þroskaþjálfi (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Þekkingu og reynslu af vinnu með nemendum með fjölþættan vanda
 • Jákvæða afstöðu til nemenda með fjölþættan vanda
 •  Góð íslenskukunnátta
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Jákvæðni, sveigjanleika og góða samskiptahæfni

 

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Við ráðningu er gerð krafa um hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur.

 

Launakjör eru samkvæmt samningi sambands íslenskra sveitarfélaga við ÞÍ.

 

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2020.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is og Ásta Björk Björnsdóttir aðstoðarskólastjóri astabjork@hraunvallaskoli.is eða í síma 590-2800.

 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.