Þroskaþjálfi í Erluási

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan þroskaþjálfa til starfa á heimili fatlaðs fólks í Erluási. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í vaktavinnu. Viðkomandi þarf að geta unnið helgar-,kvöld- og næturvaktir og hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall 80%

Helstu verkefni og ábyrgð:

· Veitir þjónustunotendum stuðning í daglegu lífi

· Tekur þátt í fræðslu og faglegum stuðningi við dagleg störf starfsmanna í samráði við forstöðumann

· Sinnir faglegum verkefnum starfsstöðvarinnar undir stjórn forstöðumanns, s.s. þjónustuáætlun og einstaklingsupplýsingar

· Sinna heimilisstörfum

· Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd

 

Hæfniskröfur:

· Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi

· Samstarfs- og skipulagshæfileikar

· Íslenskukunnátta skilyrði

· Þjónustulund og jákvæðni í starfi

· Frumkvæði og samviskusemi

Frekari upplýsingar um starfið veitir Hrund Brynjólfsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi, í síma 555-2181, netfang: hrundb@hafnarfjordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 5.ágúst 2020

Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá og leyfisbréf þroskaþjálfa

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins