Skarðshlíðarleikskóli auglýsir eftir drífandi og kraftmiklum þroskaþjálfa í fullt starf.

Skarðshlíðarleikskóli auglýsir eftir drífandi og kraftmiklum þroskaþjálfa í fullt starf.

Skarðshlíðarleikskóli er nýr fjögurra deilda skóli, staðsettur að Hádegisskarði 1. Hugmyndafræðilegur grunnur skólans tekur mið af lærdómssamfélagi (e. Professional Learning Community) þar sem allir læra saman og áhersla lögð á virka þátttöku við að þróa öflugt skólastarf. Við leggjum áherslu á lýðræði, frumkvæði og lífsgleði í daglegum samskiptum og að auka leikni og færni barnanna í gegnum leikinn. Stefna skólans tekur mið af Fjölgreindakenningu Howards Gardners og Uppeldi til ábyrgðar.

Þar sem þetta er nýr leikskólinn færð þú tækifæri til að taka þátt í að móta námskrá leikskólans, búa til hefðir og starfa í nánu samstarfi við grunnskóla, tónlistarskóla, íþróttahús og bókasafn, því við verðum öll í sömu byggingunni. Okkur er mikið í mun að skapa góðan og skemmtilegan starfsanda þar sem allir fá að njóta sín og leggja sitt að mörkum.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 • Vinnur að uppeldi og menntun barns/barna með sérþarfir þar með talið að skipuleggja sérkennslu viðkomandi í samvinnu við sérkennslustjóra og deildastjóra.
 • Gerir skriflegar einstaklingsnámskrár fyrir það barn/börn sem hann er með í stuðning
 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn þess barns/barna sem hann er með í stuðning
 • Er leiðbeinandi fyrir annað starfsfólk varðandi stuðning við nemendur með sérþarfir
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans
 • Önnur verkefni sem sérkennslustjóri og eða yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar og starfsleyfi sem slíkur
 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Þekking á skipulagðri kennslu (TEACCH) er kostur
 • Reynsla af teymisvinnu æskileg
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfni
 • Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
 • Góð íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Katrín Hildur Jónasdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, katrinhildur@hafnarfjordur.is Einnig er hægt að hafa samband í síma: 527 7380.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 29. september 2021

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.