Setbergsskóli auglýsir eftir þroskaþjálfa

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2020.

Setbergsskóli var stofnaður árið 1989 og eru nemendur um 420 auk þess sem þar er starfrækt sérdeild fyrir börn með einhverfu. Sérdeildin starfar eftir hugmyndafræði TEACCH sem felur í sér skipulagða kennslu sem virkjar sjálfstæði einstaklingsins. Setbergsskóli er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru. Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf með sérstakri áherslu á sköpun, fjölbreytt námsumhverfi, vellíðan, læsi, lýðræði og uppbyggjandi endurgjöf. Allir nemendur í 5. – 10. bekk hafa spjaldtölvur til umráða og yngri nemendur hafa einnig aðgang að slíkum tækjum. Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vinsemd og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 • Vinna með nemendum með þroska- og hegðunarfrávik.
 • Gera áætlanir, sinna þjálfun, vinna með félagsfærni, aðlaga námsefni og námsaðstæður í samvinnu við fagfólk og foreldra.
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni.
 • Vinnur eftir stefnu skólans í eineltis- og forvarnarmálum.
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Starfið felur í sér ábyrgð á velferð barna í samvinnu við foreldra og fagfólk.

 Menntunar – og hæfnikröfur:

 •  Háskólamenntun á svið þroskaþjálfunar og starfsleyfi til að vinna sem slíkur (starfsleyfi fylgi umsókn).
 • Reynsla og áhugi á að starfa með börnum og ungmennum.
 • Jákvæðni og vilji til að ná árangri í starfi.
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Stundvísi og samviskusemi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 5651011 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2020.

Greinargóð ferilskrá og starfsleyfi fylgi umsókn.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.