Málastjóri-Geðheilsuteymi taugaþroskaraskana

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir þroskaþjálfara í starf málastjóra við Geðheilsuteymi taugaþroskaraskana. Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  1. október eða eftir nánara samkomulagi.

Geðheilsuteymið byggir á þverfaglegri samvinnu til að veita öflugri þjónustu. 

Við Geðheilsuteymi taugaþroskanna starfa atferlisfræðingur, geðlæknir, heimilislæknir, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingar og þroskaþjálfi.

Hlutverk og markmið teymisins er að stuðla að og viðhalda bata og færni þar sem að einstaklingurinn er í fyrirrúmi, óskir hans, gildi og þarfir. Þjónusta teymisins er heildræn og notendamiðuð með áherslu á samþætta nálgun. Teymið hefur að leiðarljósi að skoða alla þætti sem hafa áhrif á andlega heilsu.

Helstu verkefni og ábyrgð 
 • Sinna málastjórn
 • Skipuleggur og veitir einstaklingsmiðaða ráðgjöf, meðferð og stuðning
 • Fræðsla og stuðningur til notenda, aðstandenda og starfsfólks
 • Þáttaka í að efla og innleiða nýjungar í starfi 
 • Hefur heildarsýn yfir skjólstæðingahópinn og vinnur þvert á teymið

 Viðkomandi mun starfa í þverfaglegum teymum í náinni samvinnu við starfsfólk heilsugæslustöðva, félagsþjónustu, geðsviðs Landspítala, annarra stofnana og samtaka.

Hæfniskröfur 
 • Íslenskt starfsleyfi sem þroskaþjálfi
 • A.m.k. 5 ára starfsreynsla
 • Góð þekking og áhugi á málaflokknum
 • Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi á að starfa út í samfélaginu 
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, félagslyndi, jákvætt viðmót og frumkvæði
 • Hæfni og áhugi á teymis-og verkefnavinnu
 • Mjög gott tölvulæsi
 • Íslensku kunnátta skilyrði
Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Þroskaþjálfafélag Íslands hafa gert.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdarstjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

Tekið er mið af jafnréttis- og mannréttindarstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 19.09.2022

Nánari upplýsingar veitir

Bjargey Una Hinriksdóttir - bjargey.una.hinriksdottir@heilsugaeslan.is

Smelltu hér til að sækja um starfið