Laus stað yfirþroskaþjálfa í Hæfingarstöðinni að Bæjarhrauni.

Um er að ræða 100% starf í dagvinnu. Starfið er fjölbreytt, spennandi, lærdómsríkt og framsækið. Töluvert um  erlent samstarf vegna óhefðbundinna tjáskipta.

Á Hæfingarstöðinni fer fram þjónusta við fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Lögð er áhersla á skipulagða  vinnu í grunn- og skynörvun annarsvegar og hinsvegar þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta, ávallt með áherslu á notkun nýjustu tölvutækni.  

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Bera ábyrgð á faglegu starfi í samráði við forstöðuþroskaþjálfa
 • Staðgengill forstöðuþroskaþjálfa og ber þá ábyrgð á daglegri stjórnun hæfingarstöðvarinnar
 • Tekur þátt í daglegri skráningu varðandi launagreiðslur og starfsmannahaldi
 • Tekur  þátt í starfi með þjónustunotendum með áherslu á að auka færni í óhefðbundnum tjáskiptum
 • Stuðlar að virkni, velferð og vellíðan þjónustunotenda
 • Ábyrgð á uppsetningu einstaklingáætlanna og að þeim sé framfylgt
 • Tekur þátt í áætlunargerð s.s. heildaráætlun og starfsáætlun og starfa samkvæmt þeim
 • Önnur tilfallandi verkefni

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi (Leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Samstarfs- og skipulagshæfileikar
 • Samviskusemi, þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólk
 • Jákvætt viðmót og rík þjónustulund

 

Gerð er krafa um hreint sakavottorð.

 

Upplýsingar um starfið veitir Halla Harpa Stefánsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi, virka daga í síma 565-0446 milli kl. 08.00-16.00.

 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands.

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2020.

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.