Laus stað yfirþroskaþjálfa í Hæfingarstöðinni að Bæjarhrauni.

Laus stað yfirþroskaþjálfa í Hæfingarstöðinni að Bæjarhrauni.

 

Þar fer fram skipulögð vinna í grunn- og skynörvun annarsvegar og hinsvegar þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta ásamt almennri þjónustu við fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

 

Í boði er:

 • Framtíðarstarf í 100% dagvinnu.
 • Spennandi, lærdómsríkt og framsækið starf.
 • Fjölbreytt verkefni.
 • Góð aðlögun.

 

Ábyrgð og starfssvið:

 • Ber ábyrgð á skipulagningu, samhæfingu, áætlanagerð, skýrslugerð, upplýsingamiðlun, ráðgjöf og fræðslu og samskiptum við aðrar stofnanir.
 • Er staðgengill forstöðuþroskaþjálfa í fjarveru hans.
  • Framfylgir hlutverki og markmiðum starfstöðvar.
  • Veita fötluðu fólki stuðning og ráðgjöf við athafnir daglegs lífs með áherslu á að auka færni í óhefðbundnum tjáskiptum.
  • Leiðbeinir starfsmönnum, fylgir eftir settu verklagi á starfsstöð, tekur þátt í fræðslu og faglegum stuðningi við dagleg störf starfsmanna.

 

Hæfniskröfur eru:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af starfi með fötluðu fólki
 • Stjórnunarreynsla æskileg.
 • Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar.
 • Sýnir tillitsemi, nærgætni og sveigjanleika sem og sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
 • Leitast við að auka lífsgæði og sjálfstæði fatlaðs fólks og stuðla að valdeflingu þeirra.
 • Almenn góð tölvukunnátta.
 • Góð Íslenskukunnátta nauðsynleg í ræðu og riti.
 • Samskiptafærni og samstarfshæfileikar.
 • Sýnir þjónustulund og jákvæðni í starfi.
 • Hreint sakavottorð.

 

Umsóknarfrestur er til og með 6. janúar 2019.     

 • Laun samkvæmt kjarasamningi launanefndar við ÞÍ eða hlutaðeigandi stéttarfélag.
 • Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.
 • Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is undir laus störf.
 • Óskað er eftir að ferilskrá fylgi.

 

 

Upplýsingar veitir Halla Harpa Stefánsdóttir forstöðuþroskaþjálfi virka daga í síma 565-0446

milli kl. 08.00-16.00.