Lækjarskóli óskar eftir að ráða þroskaþjálfa

Lækjarskóli á sér sögu allt aftur til ársins 1877 og er staðsettur í fallegu og grónu umhverfi við Lækinn í Hafnarfirði. Reist var ný skólabygging, björt og rúmgóð, og tekin í notkun árið 2002. Hér er meðal annars að finna bæði sundlaug og íþróttahús. Nemendur eru tæplega 500 talsins, þar af tæplega 140 á unglingastigi. Allir nemendur frá 5. -10. bekk hafa eigin spjaldtölvu til afnota. 

Undanfarið skólaár höfum við unnið markvisst með þrjú meginmarkmið: Starfsánægju, samræmt námsmat og upplýsingatækni með áherslu á G-suite og Mentor. Starfsfólk hefur til dæmis fengið námskeið í Breakout EDU, Nearpod og Seesaw á síðasta skólaári svo eitthvað sé nefnt. 

Einkunnarorð Lækjarskóla eru ábyrgð, virðing og öryggi, og endurspeglast allt skólastarfið í þessum orðum. Unnið er samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa jákvæðan skólabrag. 

Á næsta skólaári hefur Lækjarskóli innleiðingu á Universal Design for Learning (UDL). UDL er aðferðafræði sem er byggð á rannsóknum David Rose (Boston Harvard,1984).  UDL veitir nemendum möguleika á að læra á ólíka vegu og að sýna kunnáttu sína á ólíka hátt. Nemendur eru virkir og hafa áhrif á eigið nám og er tilgangurinn að útrýma hindrunum sem standa í vegi fyrir árangri nemenda og fá þá til að taka virkan þátt og bera ábyrgð á eigin námi. 

Við auglýsum nú eftir einstakling í fullt starf sem jafnframt er tilbúinn til að taka þátt í metnaðarfullri þróun starfsins í Lækjarskóla.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Vinna með nemendum með þroskafrávik.
 • Gera áætlanir, sinna þjálfun, vinna með félagsfærni, aðlaga námsefni og námsaðstæður í samvinnu við kennara og deildarstjóra.
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Vinna með nemendum í sérdeild og almennu skólaumhverfi.
 • Vinna að þróun skólastarfs ásamt öðrum starfsmönnum í skólanum.
 • Vinna að gerð einstaklingsnámskrár í samstarfi við kennara og deildarstjóra og fylgja henni eftir.
 • Vinna að gerð sjónræns skipulags fyrir nemendur.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið þroskaþjálfi (leyfisbréf fylgi umsókn).
 • Þekkingu og reynslu af vinnu með nemendum með þroskahömlun.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.

Ef þetta er eitthvað sem vekur áhuga þinn ekki hika við að hafa samband við okkur í Lækjarskóla.

Hafðu samband við Dögg Gunnarsdóttur, skólastjóra í síma 6645877 dogg@laekjarskoli.is  eða Þórunni Erlu Stefánsdóttur, deildarstjóra stoðþjónustu thorunnerla@laekjarskoli.is .

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2020.

Greinargóð ferilsskrá fylgi umsókn.

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

 Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.