Yfirþroskaþjálfi - deildarstjóri

Yfirþroskaþjálfi - deildarstjóri

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir að ráða yfirþroskaþjálfa eða deildarstjóra til starfa á Sæbraut sem er íbúðakjarni fyrir fatlað fólk á aldrinum 25 til 40 ára

Starfshlutfall fullt starf eða eftir samkomulagi og er vaktavinna hluti af vinnuskipulagi.

 Verkefni og ábyrgð:

Stjórnun og umsjón með framkvæmd þjónustu

Samstarf við forstöðumann um faglega ábyrgð

Ráðgjöf til starfsmanna ásamt forstöðumanni

Þátttaka í þverfaglegu samstarfi

Samstarf og samráð við íbúa og aðstandendur í daglegu starfi

Þátttaka í þróunarstarfi og uppbyggingu þjónustu

 

Menntun og hæfniskröfur:

Starfsleyfi sem þroskaþjálfi  eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda

Þekking og reynsla af þjónustu við fólk með flóknar fatlanir og hegðunarfrávik.

Stjórnunarreynsla æskileg en ekki skilyrði

Samviskusemi, gagnrýnin hugsun og frumkvæði

Góð samskiptafærni, skipulagsfærni og sveigjanleiki

Geta til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi

 Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

 Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Seltjarnarnesbæ þurfa að veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá.

 Nánari upplýsingar um störfin gefur Helga Gestsdóttir forstöðumaður í síma 562 0039 eða 694 9705 eða Halldóra Jóhannesdóttir Sanko deildarstjóri stuðningsþjónustu í síma 595 9100  

 Umsóknarfrestur er til 26. nóvember næstkomandi.

 Sótt er um störfin á vef Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is - Störf í boði.