Þroskaþjálfi óskast í Engidalsskóla

Engidalsskóli óskar eftir að ráða þroskaþjálfa. Um er að ræða 100% starf.
Engidalsskóli var stofnaður árið 1979 og eru nemendur um 190 í 1.-6. bekk.
Leiðarljós skólans eru Ábyrgð - Virðing - Vinátta. Í Engidalsskóla fögnum við fjölbreytileikanum og áhersla er lögð á að hver nemandi fái kennslu við hæfi til að þroska hæfileika sína. Lögð er áhersla á góðan námsárangur og vellíðan nemenda og starfsmanna. Unnið er að þróun teymiskennslu og fjölbreyttra kennsluhátta. Skólinn er heilsueflandi grunnskóli og grænfánaskóli þar sem lögð er áhersla á umhverfismennt og útikennslu. Skólinn vinnur í anda SMT skólafærni. Í skólanum er metnaðarfullt starf sem byggir á skólaþróun og nemendalýðræði.

Í Engidalsskóla er góður starfsandi og jákvæð samskipti meðal allra sem í skólanum starfa.

Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni www.engidalsskoli.is

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Vinna með nemendum með þroska- og hegðunarfrávik.
 • Gera áætlanir, sinna þjálfun, vinna með félagsfærni, aðlaga námsefni og námsaðstæður í samvinnu við fagfólk og foreldra.
 • Vinnur eftir stefnu skólans og samþykktir Hafnarfjarðar
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Starfið felur í sér ábyrgð á velferð barna í samvinnu við foreldra og fagfólk.
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á svið þroskaþjálfunar og starfsleyfi til að vinna sem slíkur (starfsleyfi fylgi umsókn).
 • Reynsla og áhugi á að starfa með börnum og ungmennum.
 • Góð íslensku kunnátta
 • Jákvæðni og vilji til að ná árangri í starfi.
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Stundvísi og samviskusemi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Halldórsdóttir, skólastjóri, margreth@engidalsskoli.is í síma 5554433

Launakjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2020.

Greinargóð ferilsskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.