Þroskaþjálfi óskast á heimili fyrir fatlað fólk í Hafnarfirði

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan þroskaþjálfa eða starfsfólk með háskólamenntun sem nýtist í starfi á heimili fatlaðs fólks, staðsett í Setbergshverfi.

Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Um er að ræða 70% afleysingarstarf með möguleika framtíðarstarf. Fjölbreytt og spennandi starf sem unnið er í vaktavinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Veita þjónustunotendum stuðning við athafnir daglegs lífs
  • Sinna faglegu starfi í samstarfi og samráði við þjónustunotendur og forstöðumann
  • Virkja þjónustunotendur til ýmissa tómstunda
  • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd
  • Sinna heimilisstörfum

Hæfniskröfur:

  • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi.
  • Íslenskukunnátta skilyrði
  • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
  • Hæfni í mannlegum samskiptum
  • Frumkvæði og samviskusemi

Ef ekki fæst þroskaþjálfi eða háskólamenntaður einstaklingur í starfið, kemur til greina að ráða einstakling með góða starfsreynslu af sambærilegum störfum.

Hvetjum því áhugasama með góða reynslu til að sækja um starfið.

Skilyrði er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri og hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Katrín Rósa Friðriksdóttir, forstöðuþroskaþjálfi í síma: 565-4830, netfang: katrinrosa@hafnarfjordur.is 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til 28. janúar 2020

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.