Þroskaþjálfi í 100% starf - Engidalsskóli

Engidalsskóli óskar eftir að ráða þroskaþjálfa í 100% starf

Engidalsskóli var stofnaður árið 1978, skólinn var sameinaður Víðistaðaskóla fyrir um áratug en endurheimti sjálfstæði sitt aftur haustið 2020 og er mikið uppbyggingarstarf í gangi. Skólinn er lítill og notalegur, hann sækja nemendur í 1.-7. bekk. Næsta vetur verða nendur um 225.

Í Engidalsskóla fögnum við fjölbreytileikanum og áhersla er lögð á að hver nemandi fái kennslu við hæfi, auk þess sem vellíðan nemenda og starfsmanna er ávallt höfð að leiðarljósi. Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, samþættingu námsgreina og teymisvinnu. Skólinn er heilsueflandi og flaggar grænfána þar sem lögð er áhersla á umhverfismennt en við skólann er einstaklega skemmtileg skólalóð sem býður upp á fjölbreytta möguleika til leikja og útikennslu. Góður starfsandi og jákvæð samskipti eru meðal allra sem í skólanum starfa.

Við leitum að fólki sem vill taka þátt í að byggja upp öflugt skólastarf með okkur. Næsta vetur verður meðal annars lögð sérstök áhersla á líðan nemenda, samþættingu skóla- og frístundastarfs og heilsueflandi skóla.

Leiðarljós skólans eru Ábyrgð - Virðing – Vinátta

Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni www.engidalsskoli.is

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Vinna með nemendum með þroska- og hegðunarfrávik.
 • Gera áætlanir, sinna þjálfun, vinna með félagsfærni, aðlaga námsefni og námsaðstæður í samvinnu við fagfólk og foreldra.
 • Vinnur eftir stefnu skólans og samþykktir Hafnarfjarðar
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Starfið felur í sér ábyrgð á velferð barna í samvinnu við foreldra og fagfólk.
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á svið þroskaþjálfunar og starfsleyfi til að vinna sem slíkur (starfsleyfi fylgi umsókn).
 • Reynsla og áhugi á að starfa með börnum og ungmennum.
 • Jákvæðni og vilji til að ná árangri í starfi.
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Stundvísi og samviskusemi.
 • Góð íslensku kunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Halldórsdóttir, skólastjóri, margreth@engidalsskoli.is í síma 5554433

Launakjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við BHM.

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2021.

Greinargóð ferilsskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Sótt er um stöðuna á vef Hafnarfjarðar Ráðningarvefur (hafnarfjordur.is)