Þroskaþjálfi – Erluás

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan þroskaþjálfa til starfa á heimili fatlaðs fólks í Erluási. 

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í vaktavinnu. Viðkomandi þarf að geta unnið helgar-, kvöld- og næturvaktir og hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall 80%. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Veitir þjónustunotendum stuðning í daglegu lífi
  • Tekur þátt í fræðslu og faglegum stuðningi við dagleg störf starfsmanna í samráði við forstöðumann
  • Sinnir faglegum verkefnum starfsstöðvarinnar undir stjórn forstöðumanns, s.s. þjónustuáætlun og einstaklingsupplýsingar
  • Sinna heimilisstörfum
  • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi
  • Samstarfs- og skipulagshæfileikar
  • Íslenskukunnátta skilyrði
  • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
  • Frumkvæði og samviskusemi

 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Hrund Brynjólfsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi, í síma 664-5720, netfang: hrundb@hafnarfjordur.is 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands

Umsóknarfrestur er til og með 15.sept 2020

Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá og leyfisbréf þroskaþjálfa

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins