Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk. - Erluás

Hafnarfjarðarbær óskar eftir metnaðarfullum og áhugasömum þroskaþjálfa til starfa á heimili fatlaðs fólks. Unnið er eftir hugmyndafræðinni Þjónandi leiðsögn með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins.

Spennandi og skemmtilegt starf, með fjölbreyttum verkefnum í vaktavinnu. Viðkomandi þarf að geta unnið dag, kvöld, nætur og helgarvaktir. Starfshlutfallið er 80-90%.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Taka þátt í fræðslu og faglegum stuðningi við dagleg störf starfsmanna í samráði við forstöðumann
 • Sinnir faglegum verkefnum starfsstöðvarinnar undir stjórn forstöðumanns
 • Hafa gaman í vinnunni, vera öðrum fyrirmynd og sýna frumkvæði
 • Virkja íbúa til þátttöku í samfélaginu og tómstundum
 • Almenn heimilisstörf
 • Samskipti við ýmsa þjónustuaðila
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun í þroskaþjálfun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða sambærileg menntun
 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
 • Frumkvæði og samviskusemi
 • Sjálfstæð vinnubrögð og sveigjanleiki í starfi
 • Bílpróf

Viðkomandi þarf að vera með hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Hrund Brynjólfsdóttir forstöðuþroskaþjálfi, í síma 555-2181 eða gegnum netfangið: hrundb@hafnarfjordur.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 9.apríl.2021

Með umsókn skal fylgja greinargóð starfsferilskrá og kynningarbréf.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Sótt er um stöðuna á vef Hafnarfjarðar Ráðningarvefur (hafnarfjordur.is)