Þroskaþjálfi á Fjölskyldusviði Borgarbyggðar

Fjölskyldusvið Borgarbyggðar óskar eftir þroskaþjálfa til starfa í málefnum fatlaðs fólks.

Borgarbyggð er fallegt, friðsælt og fjölskylduvænt sveitarfélag með ríka sögu, í nálægð við höfuðborgina þar sem íbúar og gestir upplifa öflugt skólastarf, íþrótta-, menningar- og listalíf, góða þjónustu og vinalegt viðmót ásamt fjölbreyttri afþreyingu í einstakri náttúrufegurð.

Við leitum eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Borgarbyggð hefur einsett sér að leggja aukna áherslu á notendamiðaða þjónustuhönnun, tækniframþróun og þjónustu við íbúa og viðskiptavini.

Í þeirri vegferð sem er framundan ætlum við að efla þjónustu sveitarfélagsins og vera tilbúin að mæta áskorunum framtíðarinnar. Áhersla verður lögð á þverfaglegt samstarf í verkefnamiðuðu umhverfi og frekari þróun innra starfs sem leiði í senn til framúrskarandi þjónustu og öflugs vinnuumhverfis.

Erum við að leita að þér?

 
Helstu verkefni og ábyrgð
Umsjón og skipulag þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, bæði börn og fullorðna.
Ráðgjöf um mögulega þjónustu.
Greining og mat á þjónustuþörf.
Móttaka og úrvinnsla umsókna um þjónustu.
Gerð áætlana um þjónustu sveitarfélagsins við fatlaða einstaklinga.
Fagleg ráðgjöf um starf á vernduðum vinnustað, hæfingu og búsetuþjónustu fatlaðra.
Tengiliður sveitarfélagsins vegna atvinnu með stuðningi.
Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu s.s. með skólum, leikskólum og öðrum þjónustustofnunum vegna málefna fullorðinna fatlaðra einstaklinga, fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra.
Þátttaka í teymisvinnu vegna barna skv. hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar.
Þátttaka í stefnumótun sveitarfélagsins í málefnum fatlaðs fólks.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
Starfsréttindi sem þroskaþjálfi.
Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg.
Þekking og reynsla af vinnu með fólki með fötlun.
Þekking og reynsla af vinnu á sviði félagsþjónustu og meðferð fjölskyldumála æskileg.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í starfi.
Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð.
Hæfni í þverfaglegri teymisvinnu
 

Þjónustusvæði félagsþjónustu Borgarbyggðar tekur einnig til Skorradals og Dalabyggðar. Í starfinu felst skipulagning og utanumhald um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, bæði fullorðna og börn og fjölskyldur þeirra.  Starfið felur einnig í sér ábyrgð á að greina og meta þjónustuþörf og veita ráðgjöf og þjónustu til fatlaðra einstaklinga og fjölskyldna. 

Áhugasamir einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Umsókn skal einnig fylgja  kynningarbréf.

Umsóknir skulu berast í gegnum Alfreð: https://borgarbyggd-3.alfred.is/

Öllum umsóknum verður svarað.

Vinnutími: Dagvinna

Starfshlutfall: 100%

Starfssvið: Fjölskyldusvið

Umsóknarfrestur er til og með: 18. júlí 2021

Nánari upplýsingar má nálgast hjá Borgarbyggð:

Netfang: atvinna@borgarbyggd.is

Símanúmer: 433-7100