Staða yfirþroskaþjálfa í Sérdeild Suðurlands

Auglýst er staða yfirþroskaþjálfa í Sérdeild Suðurlands stigi frá 1. ágúst 2022.

Sérdeild Suðurlands, Setrið, auglýsir eftir drífandi og kraftmiklum þroskaþjálfa í fullt starf frá 1. ágúst. Yfirþroskaþjálfi veitir til að mynda leiðsögn og ráðgjöf til foreldra, kennara og annarra starfsmanna ásamt því að þjálfa og styðja við nám nemenda er þurfa á sértækum stuðningi að halda. 

Setrið er deild í Sunnulækjarskóla. Deildin veitir nemendum með sérþarfir í Árborg, Árnesþingi og Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu fjölbreytt nám sem tekur mið af þörfum þeirra og stöðu, í samvinnu við heimaskóla. Um 40 börn stunda nám við deildina frá öllum þjónustusvæðunum. Deildin sinnir einnig ráðgjafarhlutverki og leiðir þverfagleg stuðningsteymi nemenda. Áhersla er lögð á að nemendur geti þroskað persónuleika sinn, hæfileika og sköpunargáfu, ásamt andlegri og líkamlegri getu og verið félagslega virkir þátttakendur í skólasamfélaginu þar sem byggt er á styrkleikum þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar og starfsleyfi sem slíkur
 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Þekking á skipulagðri kennslu (TEACCH) er æskileg
 • Þekking á óhefðbundnu tjáskiptaleiðum er æskileg
 • Reynsla af teymisvinnu æskileg
 • Færni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfni
 • Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Hæfni og áhugi á skólastarfi
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Þroskaþjálfi vinnur í nánu samstarfi við starfsfólk deildarinnar, skóla og foreldra/forráðamenn nemenda í samráði við deildarstjóra. Tekur þátt í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast skólanum í samráði við deildarstjóra
 • Vinnur að áætlanagerðum, þ.m.t. skólanámskrá, bekkjaráætlunum og einstaklingsáætlunum í samráði/samstarfi við kennara, stuðningsfulltrúa, foreldra og aðra eftir því sem við á
 • Gerir færni-, þroska- og námsmat í samráði/samstarfi við kennara, stuðningsfulltrúa, foreldra og aðra eftir því sem við á
 • Skipuleggur þjálfunaraðstæður, velur/útbýr þjálfunar- og námsgögn og fylgir eftir settum markmiðum. Metur árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við samstarfsaðila

Umsóknarfrestur er til og með 22.júní

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Vakin er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sædís Ósk Harðardóttir. saedisoh@sunnulaekjarskoli.is, sími 480-5400

Sjá einnig heimasíðu Setursins www.sunnulaekjarskoli.is undir Sérdeild Suðurlands.

Umsóknum fylgi leyfisbréf, yfirlit yfir nám, fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni í starfi.

Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í gegnum ráðningarvef sveitarfélagsins.

Umsóknir eru gildar í 6. mánuði.