Málastjóri - Geðheilsuteymi HH vestur

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) leitar eftir  einstaklingi með menntun á félags- eða heilbrigðisvísindasviði í starf málastjóra við Geðheilsuteymi HH vestur sem er þverfaglegt meðferðarteymi.  Teymið er til húsa að Skúlagötu 21. Um er að ræða 80-100% framtíðarstarf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. september eða eftir nánara samkomulagi.

Við Geðheilsuteymi HH vestur starfa reynslumiklir hjúkrunarfræðingar, geðlæknar, sálfræðingar, notendafulltrúi, félagsráðgjafar, fjölskyldufræðingur, iðjuþjálfi, íþróttafræðingur og þjónustufulltrúar þar sem unnið er í þéttri og góðri samvinnu að málum þjónustuþega í jákvæðu og hvetjandi starfsumhverfi. Áhersla er lögð á að veita einstaklingsmiðaðan stuðning og handleiðslu. Unnið er eftir batahugmyndafræði þar sem einstaklingsmiðuð þjónusta ýtir undir styrkleika og bjargráð notenda.

Ef þú hefur áhuga á vinna í fjölbreytilegri samfélagsgeðþjónustu og í öflugri teymisvinnu, þar sem góður starfsandi ríkir, þá er þetta spennandi tækifæri.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Málastjórn, þ.e.hafa umsjón og yfirlit yfir meðferð og úrræði notendahóps
 • Vinna í þverfaglegu meðferðarteymi 
 • Samþætta meðferð og leita leiða til að bæta líðan þjónustuþega 
 • Setja fram meðferðaráætlun og sinna reglulegu endurmati 
 • Námskeiðahald
 • Sinna ráðgjöf og fræðslu til notenda og aðstandenda
 • Viðtöl á starfsstöð og/eða í heimavitjunum
 • Skipulagning og þátttaka í fjölskyldufundum
 • Samstarf við aðra fagaðila innan og utan heilsugæslunnar
 • Þátttaka í þróun og uppbyggingu meðferðarteymis
Hæfniskröfur 
  • Starfsréttindi á félags- eða heilbrigðisvísindasviði svo sem félagsráðgjafi, iðjuþjálfi eða þroskaþjálfi
  • Viðbótarnám eða sérnám, er nýtist í starfi, er æskilegt
  • Reynsla af vinnu með einstaklinga með geðraskanir skilyrði
  • Reynsla af teymisvinnu er æskileg
  • Framúrskarandi samskiptahæfni, framsýni og metnaður í starfi skilyrði
  • Frumkvæði í starfi og góðir skipulagshæfileikar
  • Hæfni og geta til að starfa í þverfaglegu teymi
  • Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
  • Reynsla af fræðslu- og námskeiðahaldi æskileg
  • Hæfni og áhugi á verkefnavinnu
  • Góð íslenskukunnátta og góð almenn tölvukunnátta skilyrði
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og staðfestar upplýsingar um menntun.
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík
Tekið er mið af jafnréttis- og mannréttindastefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. 
Starfshlutfall er 80-100%
Umsóknarfrestur er til og með 30.06.2022
Nánari upplýsingar veitir

Hrönn Harðardóttir - Hronn.hardardottir@heilsugaeslan.is - 513-6360

Smelltu hér til að sækja um starfið