Forstöðumaður í nýjan þjónustukjarna fatlaðra - Arnarhraun

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf forstöðumanns í nýjum þjónustukjarna sem opnaður verður á næstunni. Um er að ræða 100% starf. Áhersla er á einstaklingsmiðaða aðstoð, valdeflingu og sjálfstætt líf. Unnið er eftir hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Faglegt starf og þjónusta við íbúa
 • Daglegur rekstur kjarnans, stjórnun og starfsmannamál
 • Fjármál og eftirliti með þeim
 • Fjármunir íbúa samkvæmt umboði
 • Gerð áætlana fyrir heimilið s.s. rekstrar- og fjárhagsáætlunar
 • Meðferð gagna og upplýsinga
 • Að þjónusta og starfsemi sé í samræmi við lög, reglugerðir, samning sameinuðu þjóðanna,stefnur og samþykkta verkferla

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Masterspróf, eða viðamikil reynsla af stjórnun
 • Reynsla af stjórnun heimilis fatlaðs fólks æskileg
 • Reynsla af starfi með fötluðu fólki, a.m.k. 5 ára starfsreynsla æskileg
 • Leiðtogafærni og geta til að aðlagast breyttum aðstæðum
 • Þekking á lögum sem snúa að málaflokknum
 • Góð tölvukunnátta
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er kostur
 • Mjög góð samskiptahæfni, samstarfshæfni og þjónustulund
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

 

Nánari upplýsingar um starfið eru veittar af Hrönn Hilmarsdóttur, hronnhilmars@hafnarfjordur.is 

 

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2020.

 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.