En egen stämma – dialogisk praxis i kommunikation

Välkommen till registreringssidan för Zoom webbinariet: 

Under två eftermiddagar håller vi detta webbinarium med teorier om kommunikativa relationer och exempel på hur du kan använda dessa teorier i praxis. Här får du ta del av analysverktyg för att upptäcka, uppfatta, förstå och förhålla dig till personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation.

Kommunikativa relationer är en modell för analyser av kroppsliga, taktila yttringar och samtal, och kursen utgår ifrån boken Kommunikativa Relationer (Nafstad & Rødbroe 2013), som du kan beställa här: https://nordicwelfare.org/publikationer/kommunikativa-relationer/

Föreläsarna presenterar olika analytiska modeller som används för att förstå personer med medfödd dövblindhets eget sätt att kommunicera på. Fokus ligger på kroppsliga/taktila uttrycksformer.

Webbinariet riktar sig till professionella med pedagogiskt ansvar att planera och genomföra individuella insatser som handlar om kommunikationsutveckling för barn, unga och vuxna med medfödd dövblindhet eller sensoriska funktionsnedsättningar. Innehållet är också relevant för personal eller närstående som vill få mer kunskap om hur man kan bidra till kommunikationsutveckling i relationen med personer som har dessa funktionsnedsättningar.

Webbinariet kommer att innehålla föreläsningar och exempel med videoanalys.

Mer information och detaljerat schema kommer senare. Anmäl dig redan nu för att få uppdaterad information när det närmar sig kursdatum.

Föreläsare
Odd Erik Madsen
Rådgivare, Statped, Norge
Gøran Gregor Caspian Andreas Forsgren
Senior rådgivare, Statped, Norge.
Adrienn Salamon
Lektor, Diamanten skole, Statped, Norge
Sanne Brink
Johanne Godø
Senior rådgivare, Statped Norge
Anne Nafstad

Här anmäler du dig:
https://www.lyyti.fi/reg/Webbinarium_En_egen_stamma__dialogisk_praxis_i_kommunikation_5901