ÞÍ gerir athugasemdir við ólögmæta notkun á starfsheitinu þroskaþjálfi

Í ljósi umræðna síðustu daga telur Þroskaþjálfafélag Íslands mikilvægt að koma eftirfarandi á framfæri:

Alþingismaðurinn Anna Kolbrún Árnadóttir hefur kallað sig þroskaþjálfa í æviágripi sínu á vef Alþingis. Þetta er ekki rétt. ÞÍ hefur staðfestingu frá Landlæknisembættinu um að þingmaðurinn hafi hvorki hlotið menntun né fengið starfsleyfi frá embættinu. Raunar hefur æviágripi þingmannsins á vef Alþingis nú verið breytt og er starfsheitið þroskaþjálfi ekki lengur nefnt þar.

Af þessu tilefni vill ÞÍ árétta að starfsheitið þroskaþjálfi er lögverndað. Samkvæmt íslenskum lögum mega þeir einir nota þetta starfsheiti sem hlotið hafa til þess menntun og fengið starfsleyfi frá Landlæknisembættinu. Þroskaþjálfanám er fjögurra ára háskólanám og starfa þroskaþjálfar sem heilbrigðisstarfsmenn á öllum sviðum mannlífsins með það að leiðarljósi að styðja og efla samfélagslega þátttöku fatlaðs fólks og gæta hagsmuna þess. Mannréttindi og mannréttindabarátta er kjölfestan í störfum þeirra sem og fjölbreytilegar leiðir við að aðstoða og efla sjálfstætt líf fatlaðs fólks í samfélagi fyrir alla.

Þroskaþjálfafélagið harmar að starfsheitið þroskaþjálfi hafi verið misnotað með þessum hætti enda þótt starfsheitið sé ekki lengur að finna í æviágripi þingmannsins. Félagið hefur þegar tilkynnt brotið til Landlæknisembættisins sem er eftirlitsaðili samkvæmt lögum um heilbrigðistarfsmenn. Í lögunum kemur fram að þeim sem ekki hefur gilt leyfi landlæknis er óheimilt að nota löggilt starfsheiti eða starfa sem heilbrigðisstarfsmaður. Brot gegn ákvæðum laga um heilbrigðisstarfsmenn og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra varða sektum eða fangelsi allt að þremur árum.

Laufey Elísabet Gissurardóttir, formaður ÞÍ