Ný lög

Ný lög um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk.

Við setningu laganna er loksins orðið við kröfu Landssamtakanna Þroskahjálpar hvað þetta mál varðar, en samtökin hafa allt frá árinu 1992 haft það á stefnuskrá sinni að slíkt ákvæði væri sett í lög.
Sannarlega þarf að halda baráttunni áfram því lögsetning er eitt en innleiðing laga er annað.
Lög þessi eru breyting á lögum um réttindagæslu fatlaðs fólks nr 88/2011. og er að finna á þingskjali 1503.

Tillaga til Þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014.

Við þá yfirfærslu á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga lögðu Landssamtökin Þroskahjálp áherslu á að áfram væri unnið sameiginlega að því að móta stefnu til skemmri og lengri tíma.
Umrædd tillaga skiptist í 8 málasvið og innan hvers svið eru síðan nokkur verkefni með skilgreindum markmiðum og ábyrgðaraðilum.
Málasviðin eru: Aðgengi, atvinna, félagsleg vernd/sjálfstætt líf, heilbrigði, ímynd og fræðsla, jafnrétti, menntun, þátttaka.
Það er ljóst að mikið starf er framunda að hrinda í framkvæmd mörgum þeim aðgerðum og áætlunum sem tilgreind eru í þingsályktuninni. Þingsályktunina er að finna á vef Alþingis á þskj. 1496.

Lög um breytingu á lögum um háskóla.

Með lögunum eru ákvæði sem er að finna í 24 gr. samnings Sameinu þjóðanna um menntun og snerta háskóla, lögfest.
Þar með er undirstrikað að fatlað fólk á fullan rétt til að stunda nám á háskólastigi til jafns við aðra.
Lögin er að finna á vef Alþingis á þskj. 1502