Geitungarnir óskar eftir þroskaþjálfa

Geitungarnir  óskar eftir þroskaþjálfa í framtíðarstarf

¡  Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf þroskaþjálfa í Geitungunum. Geitungarnir eru nýsköpunar og atvinnuþjálfun fyrir fatlað fólk. Markmið starfsins er að skapa fötluðu fólki aðstæður til að vinna að nýsköpun og nýjum verkefnum. Auka valdeflingu  með nýjum leiðum í virkni og atvinnuþátttöku fatlaðs fólks

Í boði er:

 • 100% starf
 • Spennandi og lærdómsríkt starf
 • Fjölbreytt og skemmtileg verkefni í boði

Helstu verkefni:

 • Vinnur að gerð og framkvæmd þjónustu, einstaklings- eða starfsáætlana þjónustunotenda í samráði við notandann sjálfan í dagþjónustu eða búsetu. 
 • Hann sinnir þverfaglegu samstarfi innan og utan stofnunar vegna eftirfylgni mála og við skipulagningu verkefna.
 • Skipulagning, samhæfing, áætlanagerð, skýrslugerð, upplýsingamiðlun, ráðgjöf og fræðsla í samvinnu og samráði við forstöðumann og aðra fagaðila
 • Persónulegur stuðningur við þjónustunotendur
 • Samskipti og samstarf við tengdar stofnanir og aðstandendur

Hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi.
 • Þjónustulund og jákvætt viðmót.
 • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Sjálfstæði og ábyrgð í starfi, framtakssemi.
 • Geta til að bregðast við breyttum aðstæðum.
 • Leitast við að auka lífsgæði og sjálfstæði fatlaðs fólks og stuðla að valdeflingu þeirra.
 • Skapa öfluga liðsheild sem stuðlar að samræmdum einstaklingsmiðuðum vinnubrögðum
 • Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar.
 • Hreint sakavottorð.

Upplýsingar um starfið veitir:

Umsóknarfrestur er til  11.október. 2018

 • Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
 • Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar og óskað eftir að ferilskrá fylgi.
 • Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
 • Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði