Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD) - n konferanse om menneskerettigheter - et samarbeid mellom Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Stiftelsen SOR.

Regjeringen planlegger å inkorporere funksjonsevnekonvensjonen (CRPD) i norsk lov. Dette er noe mange har ventet på.

27. - 28. oktober 2022 avholder Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Stiftelsen SOR en egen konferanse som retter fokus på CRPD. På konferansen vil myndigheter, forskere, kommuner, organisasjoner og selvsagt utviklingshemmede selv belyse ulike sider ved konvensjonen og dens implikasjoner. 

Konferansen er til for alle som er opptatt av rettigheter, levekår og tjenester til utviklingshemmede. 

Konferansen avholdes i Oslo kongressenter og erstatter Stiftelsens SOR sin ordinære høstkonferanse. Alle med SOR Digital + kan følge konferansen på livestream eller se opptak senere

 

Nánari upplýsingar hér