Til hamingju með daginn þroskaþjálfar

Til hamingju með daginn þroskaþjálfar!

Þann 2. október höldum við upp á alþjóðlegan dag þroskaþjálfa og viljum við minna á störf þroskaþjálfa um allan heim. Þroskaþjálfar hafa kunnáttu og þekkingu til að veita fötluðum og öðrum sem hafa skerta færni þann stuðning sem fólk þarfnast. Reynslan sýnir að þroskaþjálfar hafa mikilvægu hlutverki að gegna og þjóna fjölbreyttum hópum í samfélaginu.

Víða í heiminum er fátækt, stríðsástand og ofbeldi áberandi í lífi fólks. Þjóðfélagsástand er óstöðugt og fjöldi flóttamanna mikilli, heilu fjölskyldurnar, fullorðnir, börn og unglingar. Þar beita þroskaþjálfar sér fyrir félagslegum stuðningi við börn sem hafa orðið viðskila við fjölskyldur sínar. Höfum aðstæður þessara barna í huga þegar við fögunum deginum jafnframt því sem við skulum vekja athygli á störfum okkar hér heima.

Á Íslandi vinna þroskaþjálfar í fjölbreyttum geirum samfélagsins, sem dæmi má nefna fræðslumiðstöðvar, Stígamót, starfsendurhæfingu, verkefnastjórnun hjá Fjölmenningarsetri, dagvistun minnissjúkra,leikskólum, atvinnu með stuðninginn hjá Vinnumálastofnun, Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar, þjónusta við geðfatlaða, verkefnastjórnun hjá Rauða krossi Íslands, Landssamtökin Þroskahjálp, ráðgjöf hjá Leiðarljósi sem er stuðningsmiðstöð fyrir fjölskyldur, símenntunarstöðvar, Sjónarhól fyrir sérstök börn til betra lífs, HIV samtökin, starfsmannamiðlanir,ráðgjöf hjá Virk, Velferðarsjóð íslenskra barna, öldrunarþjónustu, ráðgjafarfyrirtækjum, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Reykjalund, Landspítalinn, Rjóður hvíldar og endurhæfingardeild fyrir langveik börn, BUGL, grunnskóla, Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, framhaldsskóla, frístundaheimili, félagsþjónustu, réttindagæslu og svo mætti lengi telja.