Lækjarskóli auglýsir eftir þroskaþjálfa í 100% starf haustið 2024.

Lækjarskóli á sér sögu allt aftur til ársins 1877 og er staðsettur í fallegu og grónu umhverfi við Lækinn í Hafnarfirði. Reist var ný skólabygging, björt og rúmgóð, og tekin í notkun árið 2002. Hér er meðal annars að finna bæði sundlaug og íþróttahús. Nemendur eru tæplega 500 talsins, þar af tæplega 140 á unglingastigi. Allir nemendur frá 5. -10. bekk hafa eigin spjaldtölvu til afnota.

Einkunnarorð Lækjarskóla eru ábyrgð, virðing og öryggi, og endurspeglast allt skólastarfið í þessum orðum. Unnið er samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa jákvæðan skólabrag.

Lækjarskóli hefur verið í innleiðingu á Universal Design for Learning (UDL). UDL er aðferðafræði sem er byggð á rannsóknum David Rose (Boston Harvard,1984). UDL veitir nemendum möguleika á að læra á ólíka vegu og að sýna kunnáttu sína á ólíka hátt. Nemendur eru virkir og hafa áhrif á eigið nám og er tilgangurinn að útrýma hindrunum sem standa í vegi fyrir árangri nemenda.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Vinna með nemendum með þroskafrávik.
 • Gera áætlanir, sinna þjálfun, vinna með félagsfærni, aðlaga námsefni og námsaðstæður í samvinnu við kennara og deildarstjóra.
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Vinna með nemendum í sérdeild og almennu skólaumhverfi.
 • Vinna að þróun skólastarfs ásamt öðrum starfsmönnum í skólanum.
 • Vinna að gerð einstaklingsnámskrár í samstarfi við kennara og deildarstjóra og fylgja henni eftir.
 • Vinna að gerð sjónræns skipulags fyrir nemendur.
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið þroskaþjálfi (leyfisbréf fylgi umsókn).
 • Þekkingu og reynslu af vinnu með nemendum með þroskahömlun kostur.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.

Ef þetta er eitthvað sem vekur áhuga þinn ekki hika við að hafa samband við okkur í Lækjarskóla.

Hafðu samband við Dögg Gunnarsdóttur, skólastjóra í síma 6645877 dogg@laekjarskoli.is eða Örnu B. Arnardóttur, aðstoðarskólastjóri, arna@laekjarskoli.is .

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara.

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2024.

Greinargóð ferilsskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Gerð er krafa um hreint sakavottorð við ráðningu.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.