Efnahagsumhverfi og launaþróun - í aðdraganda kjarasamninga

Á vef BHM kemur fram að í dag kom úr viðamikil skýrsla aðila vinnumarkaðarins um efnahagsumhverfi og launaþróun. Skýrslunni er ætlað að vera mikilvægt innlegg í komandi kjaraviðræður enda er í henni rakin kjaraþróun undanfarinna ára auk þess sem leitast er við að varpa ljósi á efnahagsumhverfið á komandi misserum.

Greiningin er unnin að undirlagi Samstarfsnefndar um launaupplýsingar og efnahagsforsendur kjarasamninga (SALEK) og á formaður BHM sæti í þeirri nefnd. SALEK-nefndin skipaði tvo starfshópa sem unnu skýrsluna sem kynnt er í dag og átti hagfræðingur BHM sæti í þeim báðum.


Bandalag háskólamanna fagnar því að aðilar vinnumarkaðar komi sameiginlega að gagnaöflun og greiningarvinnu í aðdraganda samninga og er það trú bandalagsins að skýrslan sé mikilvægt skref í því sameiginlega verkefni aðila að bæta vinnubrögð við kjarasamningagerð. Útgáfa skýrslunnar markar jafnframt ákveðin þáttaskil í upptakti kjarasamninga á Íslandi, þar sem öll heildarsamtök launafólks vinna nú sameiginlega að undirbúningi, BHM þar á meðal. Skýrslan er unnin að norrænni fyrirmynd og var við gerð hennar horft sérstaklega til skýrslu vinnuhóps aðila vinnumarkaðarins um kjarasamninga og vinnumarkaðinn á Norðurlöndunum sem kom út í maí á þessu ári. 

Hagfræðingur BHM mun vinna sérstaka greiningu á stöðu aðildarfélaga BHM í úttektinni og kynna á kjararáðstefnu BHM síðar í haust

Skýrsluna má nálgast hér