Þroskaþjálfi óskast til starfa í þjónustuíbúðir í Kópavogi.

Velferðarsvið óskar eftir þroskaþjálfa til starfa í þjónustuíbúðir í Kópavogi. Um er að ræða sex íbúða kjarna sem veitir þjónustu til manna með einhverfu. Starfið felst í þátttöku í faglegu starfi innan kjarnans ásamt því að veita persónulegan stuðning til íbúa. Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Starfsleyfi til að starfa sem þroskaþjálfi
Gerð er krafa um haldgóða reynslu af starfi með fötluðu fólki.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði
Starfið getur verið líkamlega jafnt sem andlega krefjandi
Æskilegt er að viðkomandi hafi haldgóða þekkingu á hegðunarvanda.

Helstu verkefni og ábyrgð
Ábyrgð á faglegu starfi í samvinnu við forstöðumann, deildarstjóra jafnt sem teymisstjóra
Þátttaka í gerð þjónustuáætlana
Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðningur við íbúa í þeirra daglega lífi, jafnt innan sem utan heimilis
Samvinna við starfsfólk, aðstandendur og aðra þjónustuaðila íbúa

Starfshlutfall og ráðningartími
Um er að ræða allt að 80% starf í vaktavinnu og er starfið laust nú þegar.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sakavottorði eða veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá. Nánari upplýsingar veitir Bryngerður Bryngeirsdóttir forstöðumaður Dimmuhvarfs í s. 441 9580.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.