Þroskaþjálfi óskast á áfangaheimili fyrir fatlað fólk í Kópavogi

Velferðarsvið Kópavogs óskar eftir þroskaþjálfa til starfa á áfangaheimili fyrir fatlað fólk í Kópavogi. Á heimilinu sækja tíu einstaklingar þjónustu, fimm í einu, og þar er lögð áhersla á að þjónustunotendur búi sig undir flutninga að heiman. Starfið felst í því að veita aðstoð og leiðbeiningar við allt er lýtur að daglegu lífi þjónustunotenda bæði inni á heimilinu og utan þess.

Starfshlutfall og ráðningartími
Um er að ræða 80 - 90% starf í vaktavinnu þar sem er unnið er á kvöldvöktum, aðra hvora helgi eða eina helgi í mánuði. Starfið er laust frá og með 15.08.2018

Menntunar- og hæfniskröfur
• Starfsleyfi til að starfa sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði mennta- eða
félagsvísinda
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og frumkvæði.
• Sjálfstæð vinnubrögð.
• Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi.
• Geta unnið vel með öðrum.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þátttaka í faglegu starfi sem meðal annars miðar að því að auka sjálfstæði þjónustunotenda.
• Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðningur við þjónustunotendur í þeirra daglega lífi, jafnt innan sem utan heimilis.
• Vera þjónustunotendum góð fyrirmynd.
• Samvinna við starfsfólk og aðstandendur.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sakavottorði eða veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá. Umsækjandi þarf að hafa náð 20 ára aldri.

Umsóknarfrestur er til og með 15.07.2018
Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður í síma 554-3414 eða í tölvupósti, Erla Margrét Sveinsdóttir erlamargret@kopavogur.is
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is