Sérkennsla/atferlisþjálfun -Dalskóli

Sérkennsla/atferlisþjálfun -Dalskóli

Þroskaþjálfi, leikskólasérkennari eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við atferlisþjálfun í Dalskóla-leikskólahluta. Um er að ræða starf á næst yngstu deild. Um er að ræða 70-100 % stöðu sem er laus nú þegar, eða eftir samkomulagi.

Dalskóli er samrekinn grunnskóli, leikskóli og frístund. Í leikskólahluta Dalskóla eru starfandi 5 deildir og dvelja þar 97 börn samtímis. Í Dalskóla er lögð mikil áhersla á skapandi starf og er unnið í anda hugmyndafræði Reggio Emilia. Áhugahvöt barnanna fær að blómstra og er hvert barn með persónumöppu þar sem skráningar við verk barnanna fá að njóta sín. Undanfarin ár hefur verið unnið að mörgum spennandi verkefnum og sýningum á verkum barnanna í samvinnu við Barnamenningarahátíð Reykjavíkurborgar. Leikskólahlutinn hefur fengið hvatningarverðlaun skóla- frístundasviðs fyrir skemmtileg og skapandi verkefni.

Í leikskólahluta er unnið eftir hugmyndum kennsluverkefnisins ,,leikur að læra, þar sem börn læra í gengum leikinn í hópum og á eigin forsendum. Yngri börnin vinna mikið með málörvun og er notast við kennsluverkefnið ,, Lubbi finnur Málbeinið"

Auk þess erum við að vinna með vináttuna í gegnum vináttu -verkefni Barnaheilla sem er forvarnarefni gegn einelti fyrir leikskóla.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

Að veita barni með sérþarfir atferlisþjálfun, leiðsögn og stuðning.
Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur

Þroskaþjálfa menntun, Leikskólasérkennara menntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Reynsla og þekking á atferlisþjálfun æskileg
Reynsla af sérkennslu æskileg
Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands

Starfshlutfall 70-100%

Umsóknarfrestur - Ráðningarform -Ótímabundin ráðning

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Ásta Gunnlaugsdóttir 4117860/6648371 sigrun.asta.gunnlaugsdottir@rvkskolar.is

Dalskóli
Úlfarsbraut 118-12
113 Reykjavík