Sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr nauðung í þjónustu

Sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr nauðung við fatlað fólk starfar samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011. Samkvæmt lögunum er óheimilt að beita nauðung í þjónustu við fatlað fólk nema til að koma í veg fyrir að einstaklingur valdi sjálfum sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu eignatjóni, eða til að uppfylla grunnþarfir viðkomandi.

Þegar þjónustuaðili, forstöðumaður eða annar sem ber ábyrgð á þjónustu við fatlaðan einstakling þarf að bregðast við aðstæðum þannig að til greina komi að beita þurfi viðkomandi nauðung skal hann leita til sérfræðiteymis skv. 14. gr laganna.

Þurfi að beita einhvern nauðung í neyðartilviki ber að tilkynna það til sérfæðiteymis, sem og ef nauðung hefur verið beitt samkvæmt tímabundnu leyfi undanþágunefndar sem skipuð er samkvæmt 15. gr. laga nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk.

Eyðublöðin eru þrjú; vegna umsóknar um ráðgjöf til sérfræðiteymis, vegna tilkynningar um beitingu nauðungar í neyðartilfelli og vegna tilkynningar um beitingu nauðungar samkvæmt heimild undanþágunefndar.

Beiðni um ráðgjöf eða tilkynningar um beitingu nauðungar til sérfræðiteymis um aðgerðir til að draga úr nauðung

Sækja skal um ráðgjöf eða senda tilkynningar til sérfræðiteymisins á rafrænu formi á eyðublaðavef Stjórnarráðsins sem er aðgengilegt hér: http://minarsidur.stjr.is

  1. Aðgangur að eyðublaðavefnum er veittur á kennitölu einstaklinga, í þessu tilfelli á kennitölu ábyrgðarmanns þjónustuaðila.
  2. Viðkomandi velur flipann Nýskráning, skráir þar kennitölu og netfang og velur sér lykilorð. Tölvupóstur berst síðan á uppgefið netfang og skráningin er staðfest.  
  3. Þegar skráning hefur verið staðfest skráir viðkomandi sig inn með kennitölu og lykilorði undir Innskráning og velur síðan flipann Eyðublöð en þar undir velferðarráðuneyti er eyðublaðið.
  4. Sjá einnig nánari leiðbeiningar um notkun eyðublaðavefsins

Athugið að eyðublaðið má vista meðan á vinnslu stendur en umsókn/tilkynning berst ekki ráðuneytinu fyrr en hún hefur verið send.

Nánari upplýsingar veitir Halldór Gunnarsson í síma 545 8100 eða í tölvupósti ápostur@vel.is.

Tekið af síðu Velferðarráðuneytisins http://www.velferdarraduneyti.is/afgreidsla/eydublod/nr/33793