Nýir kraftar - öflugra atvinnulíf

Vinnandi vegur er sameiginlegt átak samtaka atvinnurekenda, sveitarfélaga, stéttarfélaga og ríksins til að fjölga störfum.
Með þátttöku í Vinnandi vegi eiga atvinnurekendur kost á styrk með ráðningu nýrra starfsmanna úr hópi atvinnuleitenda. Þannig er ávinningur allra hafður að leiðarljósi: atvinnurekendum gert kleift að nýrráða starfsfólk og fá hluta launakostnaðar endurgreiddan og atvinnuleitendum gefið tækifæri til þátttöku í atvinnulífinu.

Fyrirtæki og stofnanir geta:
Ráðið starfsmann sem hefur verið án vinnu í 12 mánuði eða lengur g fengið 167.176 kr. á mánuði í styrk upp í kjarasamningsbundin laun, auk 8% framlags í lífeyrissjóð. Tímalengd ráðningarstyrks getur verið allt að 12 mánuðir.
Ráðið starfsmann sem hefur verið án vinnu skemur en 12 mánuði eða lengur og fengið allt að 6 mánaða styrk upp í kjarasamningsbundin lauk, auk 8% framlags í lífeyrissjóð. Styrkurinn miðast við bótarétt starfsmannsins.

Tímalengd styrks er óháð þeim tíma sem atvinnuleitandi getur fengið greiddar atvinnuleysisbætur. Þannig getur atvinnurekandi fengið styrk vegna ráðningar starfsmanns af atvinnuleysisskrá svo fremi sem starfsmaðurinn hafi verið tryggður innan atvinnuleysistryggingakerfisins þegar hann var ráðinn.

Átakið er tímabundið og stendur eingöngu frá 15. febrúar til 31. maí og tekur til ráðninga á því tímabili og beinir sjónum sérstaklega að eisntaklingum sem hafa verið án vinnu lengur en 12 mánuði.

Allar nánari upplýsingar má finna á vef Vinnumálastofnunar.