Deildarstjóri á heimili fatlaðs fólks, staðsett í Breiðholti.

Deildarstjóri

Þjónustumiðstöð Breiðholts óskar eftir því að ráða deildarstjóra á heimili fatlaðs fólks í Breiðholti. Um er að ræða 100 % stöðu í vaktavinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Fagleg ábyrgð á þjónustu til íbúa og hefur yfirsýn um stuðningsþarfir þeirra.
 • Samstarf við íbúa, aðstandendur og aðra þjónustuaðila.
 • Gerir einstaklingsáætlanir í samráði við íbúa og forstöðumann.                                       
 • Styður íbúa og aðstoðar við athafnir daglegs lífs, heimilishald og dagleg störf.
 • Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og starfsmanna.
 • Vinna að valdeflingu íbúa í samræmi við Sáttmála sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Markmið

 • Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu.
 • Markmiðið er að gera einstaklingum kleift að búa á heimili sínu, stunda vinnu og njóta menningar og félagslífs.
 • Þjónustan miðast við að viðhalda færni, auka sjálfstæði, stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og auka lífsgæði þjónustunotenda.   
 • Virða ber sjálfræði einstaklinga og hafa velferð þeirra að leiðarljósi.                                    V

Hæfniskröfur

 • Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af sambærilegum störfum.
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði í starfi  og faglegur metnaður                                                                           
 • Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Hreint sakavottorð í samræmi við lög, sem og reglur Reykjavíkurborgar.                                   
 • Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

 • Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags
 • Starfshlutfall              100%
 • Umsóknarfrestur       03.02.2019
 • Ráðningarform          Ótímabundin ráðning
 • Númer auglýsingar    
 • Nafn sviðs                 Velferðarsvið
 • Nánari upplýsingar um starfið veitir Elsa Eiríksdóttir Hjartar í síma 869-0409 og tölvupósti elsa.eiriksdottir.hjartar@reykjavik.is