Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari - Hraunborg

Hraunborg Hraunbergi 10, 111 Reykjavík

Þroskaþjálfi, leikskólasérkennari eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við sérkennslu og stuðning í leikskólanum Hraunborg.
Hraunborg er þriggja deilda leikskóli í Hraunbergi 10 í Reykjavík. Í leikskólanum er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi, málörvun, stærðfræði, hreyfingu, vettvangsferðir, samskipti og sköpun. Starfað er í anda heiltækrar skólastefnu með fjölbreyttum starfsháttum og viðfangsefnum til að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga. Einkunnarorð Hraunborgar og leiðarljós í starfi eru: Leikur, læsi og lífsgleði.

Starfið er laust nú þegar, eða eftir samkomulagi.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð 

Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning.
Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur 

Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sérkennslu æskileg
Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall 

100%

Umsóknarfrestur 

4.3.2019

Ráðningarform 

Timabundin ráðning

Númer auglýsingar  

6669

Nafn sviðs 

Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir 

Guðný Sigríður Hallgrímsdóttir

Tölvupóstur 

gudny.sigridur.hallgrimsdottir@rvkskolar.is

 

Auglýsingin er á vef Reykjavíkurborgar hægt er að nálgast hana í gegnum þennan hlekk https://reykjavik.is/laus-storf/throskathjalfileikskolaserkennari-hraunborg