Þroskaþjálfi – Heilsuleikskólinn Hamravellir

Heilsuleikskólinn Hamravellir auglýsir eftir þroskaþjálfa í 100% starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í ágúst eða eftir samkomulagi.

Heilsuleikskólinn Hamravellir er fjögurra deilda leikskóli staðsettur á Völlunum. Þar dvelja 84 börn og starfsmenn eru um 25. Leikskólinn er heilsuleikskóli þar sem áhersla er lögð á hreyfingu og sköpun. Einkunnarorð leikskólans eru Hreyfing, sköpun og vellíðan.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að veita barni með sérþarfir þjálfun, leiðsögn og stuðning
 •  Að vinna í teymi með þroskaþjálfum að þeim verkefnum sem sérkennslustjóri/leikskólastjóri felur starfsmanni
 •  Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa
 •  Gerð einstaklingsnámskrár og að fylgja henni eftir
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu þroskaþjálfa

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar og starfsleyfi sem slíkur
 •  Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 •  Reynsla af teymisvinnu æskileg
 • Þekking á skipulagðri kennslu (TEACCH)
 • Þekking á lögum og reglugerðum sem um málaflokkinn gilda
 •  Færni í samskiptum og samstarfshæfni
 •  Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
 •  Góð íslenskukunátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Arnar leikskólastjóri, hildurarnar@hafnarfjordur.is eða í síma 664-5832

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 29. júní 2021.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins

 

Sótt er um stöðuna á vef Hafnarfjarðar Þroskaþjálfi - Heilsuleikskólinn Hamravellir (hafnarfjordur.is)