Laust starf þroskaþjálfa í 80% stöðu í Grunnskóla Borgarfjarðar.

Grunnskóli Borgarfjarðar er þriggja starfstöðva grunnskóli í Borgarbyggð með um 180 nemendur. Starfstöðvar hans eru á Kleppjárnsreykjum, Varmalandi og Hvanneyri.

Einkunnarorð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur og eru þau höfð að leiðarljósi í öllu starfi skólans. Kennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Fjölbreytt nálgun í þjálfun og umsjón með nemendum í samvinnu við kennara, deildarstjóra og foreldra.
  • Gera áætlanir, sinna þjálfun, vinna með félagsfærni, aðlaga námsefni og námsaðstæður í samvinnu við kennara, þroskaþjálfa og deildarstjóra.
  • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
  • Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Leyfi til að nota starfsheitið þroskaþjálfi (leyfisbréf fylgi umsókn).
  • Þekkingu og reynslu af vinnu með nemendum með fjölþættan vanda.
  • Jákvæða afstöðu til nemenda með fjölþættan vanda.
  • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
  • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
  • Jákvæðni, sveigjanleika og góða samskiptahæfni.

Umsóknarfrestur er til  9. júlí 2020.

Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2020.

Mikilvægt að umsækjandi sé tilbúinn að vinna eftir stefnu og gildum skólans, sjá heimasíðu.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Grunnskóla Borgarfjarðar og Borgarbyggðar eru jafnt karlar sem konur hvött til að sækja um störf hjá sveitarfélaginu.

Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra helga@gbf.is með upplýsingum um menntun, réttindi og  starfsreynslu, ásamt ábendingu um meðmælendur.

Nánari upplýsingar veitir Helga Jensína Svavarsdóttir skólastjóri s. 433 7301, netfang: helga@gbf.is og gsm: 861 1661